https://www.cvmarket.lt/587845

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #587845

NEPRIKLAUSOMAS VALDYBOS NARYS ĮMONĖJE UAB "VILNIAUS RAJONO AUTOBUSŲ PARKAS"

CVMarket.lt klientas
Vilnius
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 302409486, buveinė yra Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Bažnyčios g. 21, tel. (8 5) 238 1047,, interneto svetainė www.vrap.lt, skelbia trijų nepriklausomų kandidatų atranką į Įmonės valdybą.

Apie atrankas informacija skelbiama viešosios įstaigos „Valdymo koordinavimo centras“ interneto svetainėje adresu: www.vkc.sipa.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos.

Atranką inicijuojantis subjektas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Atrankos būdas: pokalbis.

Atranką vykdys UAB „Amber Team“ ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija.

Įmonės valdybos narių skaičius – 6, iš jų 3 nepriklausomi valdybos nariai, 1 valstybės tarnautojas ir Įmonės direktorius bei darbuotojų atstovas, kuriuos skiria Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius. Įmonės valdyba skiriama 4 metams.

Kadencijos terminas - 4 metai nuo paskyrimo datos.

Skelbiama atranka į šias savivaldybės įmonės Vilniaus rajono autobusų parko valdybos nepriklausomų narių vietas pagal šias kompetencijų sritis:

 • Strateginio planavimo ir valdymo srities nepriklausomo valdybos nario vietą;
 • Finansų srities nepriklausomo valdybos nario vietą;
 • Viešojo transporto srities nepriklausomo valdybos nario vietą.

 

 • Už valdybos nario veiklą Įmonė moka galiojantį minimalų valandinį atlyginimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, vadovaudamasi Valstybės ir savivaldybės įmonių valdybos narių atlygio skyrimo tvarkos aprašu patvirtintu  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1092 ,,Dėl valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo“.  Nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarties projektas pridedamas.
 • Kandidatų atranka į Įmonės trijų nepriklausomų valdybos narių pareigas bus atliekama vadovaujantis Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ir savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcinio susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):
 • https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr


Reikalavimai

 • Kandidatai, pretenduojantys į Įmonės valdybos nario pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus:

 

1.1. Bendrieji reikalavimai:

1.1.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.1.2. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

1.1.3. turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

1.1.4. turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

1.2. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus ir turėti bent vieną iš nurodytų 1.2.1.-1.2.3. kompetencijų:

1.2.1. kandidatuojančio į valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ar valdymo srityje, vietą asmens kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityje patirtis;

1.2.2. kandidatuojančio į valdybos nario, turinčio kompetenciją finansų srityje, vietą asmens kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų darbo finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, finansų analizės, apskaitos ar audito srityse patirtis;

1.2.3. kandidatuojančio į valdybos nario, turinčio kompetenciją viešojo transporto srityje, vietą asmens kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų darbo viešojo transporto srityje patirtis.

1.3. Nepriklausomumo kriterijai:

1.3.1. turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų;

1.3.2. turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš tos įmonės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

1.3.3. turi nebūti įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

1.3.4 turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta įmone, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

1.3.5. paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

1.3.6. turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;

1.3.7. turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) to paties atranką inicijuojančio subjekto valdomų įmonių kolegialių organų nariu.


Įmonė siūlo

 • Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 

2.1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Aprašo priedas) (pridedama);

2.2. kandidato gyvenimo aprašymas (CV laisva forma);

2.3. kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

2.4. kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;

2.5. kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šio skelbimo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose, bei nepriklausomumo kriterijams, nurodytiems šio skelbimo 1.3 papunktyje.

Atrankos komisijos ir / ar atrankos agentūros (UAB „Amber Team“) atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams.

 

 • Dokumentų pateikimo terminas – 20 k. d. nuo skelbimo apie atranką paskelbimo iki 2021 m. balandžio 3 d. įskaitytinai.
 • Dokumentų pateikimo vieta ir būdai:

 

4.1. Kandidatai dokumentus gali pateikti savivaldybės įmonei Vilniaus rajono autobusų parkui arba atrankos agentūrai UAB „Amber Team“ šiais būdais:

4.1.1. Savivaldybės įmonei Vilniaus rajono autobusų parkui:

- paštu (registruotu laišku) adresu: Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Bažnyčios g. 21. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju; .

4.1.2. UAB „Amber Team“:

- paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą) adresu: Toma Vevelstad, A. Vivulskio g. 7, LT-03162, Vilnius.  Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju; 

Asmuo, konsultuojantis atrankos dokumentų priėmimo ir atrankos atlikimo klausimais:

Toma Vevelstad, UAB „Amber Team“ A. Vivulskio g. 7, LT-03162, Vilnius, tel. 865696438, 

 

 • Kita informacija:

 

5.1. Savivaldybės administracijos direktorius motyvuotu prašymu prieš priimant sprendimą dėl laimėjusio kandidato gali kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą.

5.2. nuoroda į stebėsenos agentūros interneto svetainėje skelbiamą informaciją apie atrankas: https://governance.lt/kolegialus-organai/#skyrimo-procedura.


Darbo skelbimo numeris
#587845
Jūs kandidatuojate į:
NEPRIKLAUSOMAS VALDYBOS NARYS ĮMONĖJE UAB "VILNIAUS RAJONO AUTOBUSŲ PARKAS"
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!