https://www.cvmarket.lt/63768

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #63768

Operatyvios kontrolės skyriaus II poskyrio vyresnysis specialistas

CVMarket.lt klientas
Kaunas
Nuoroda nukopijuota
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: atlikti mokesčių mokėtojų operatyvius patikrinimus, mokestinius tyrimus, kokybiškai surašyti pažymas ir protokolus, sisteminti ir analizuoti gaunamą informaciją bei atlikti konkrečias pavestas ar leistas atlikti užduotis, įgyvendinant Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Inspekcija) Operatyvios kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius ir funkcijas

Pagrindinės funkcijos: siekiant užtikrinti Inspekcijos informacinėse sistemose turimos informacijos teisėtą naudojimą, vykdant Skyriaus funkcijas, naudojasi šiomis Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėmis sistemomis, taikomosiomis programinėmis įrangomis ir kitų institucijų ir/ar organizacijų duomenų bazėmis: Dokumentų tvarkymo informacine sistema (DTIS), Elektroninio deklaravimo sistema (EDS), Gyventojų registru (GR_PP), Integruota mokesčių informacine sistema (IMIS), Mokesčių įstatymų pažeidimų, piktnaudžiavimo atvejų bei kitos mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolei svarbios informacijos duomenų baze (MOKSI); siekiant nustatyti, kaip mokesčių mokėtojai vykdo įstatymuose ir jų lydimuose teisės aktuose numatytas pareigas apskaitos, mokesčių deklaravimo, sumokėjimo, registravimosi mokesčių mokėtoju ir kitose srityse, pagal Inspekcijos viršininko (pavaduotojo) pasirašytus pavedimus atlieka mokesčių mokėtojų operatyvius patikrinimus, mokestinius tyrimus ir juos įformina pagal norminių aktų reikalavimus. Laiku ir teisingai užpildo operatyvių patikrinimų, mokestinių tyrimų ataskaitas bei duomenis suveda į kompiuterines laikmenas;kaupia, sistemina, nagrinėja norminius dokumentus bei metodinę medžiagą, reikalingą Skyriaus funkcijoms atlikti, apibendrina ir įvertina gautą medžiagą, naudojantis Inspekcijos informacinėmis bazėmis ir surinktą informaciją apie mokesčių mokėtojus naudoja tik mokesčių įstatymų nustatytiems tikslams, užtikrina naudojamos informacijos konfidencialumą. Šalina nustatytus darbo trūkumus, sprendžia iškilusias problemas ir analizuoja atlikto darbo rezultatus, siekiant laiku ir kokybiškai atlikti pavestas funkcijas;teikia mokesčių mokėtojams (kai tai susiję su mokesčių administratoriaus teisių mokesčio mokėtojo atžvilgiu įgyvendinimu) privalomus vykdyti nurodymus, jei tai būtina jo funkcijoms atlikti, užtikrinant, kad jie atitiktų norminių aktų reikalavimus bei nagrinėja mokesčių mokėtojų pareiškimus ir skundus, rengia į juos atsakymus ir išvadas, siekiant užtikrinti Skyriui pavestų funkcijų vykdymą;teisingai pasirenka ir nusistato tikrinamąjį laikotarpį atliekant operatyvius patikrinimus, mokestinius tyrimus, patikrinimo metu įvertina faktines aplinkybes bei nustačius administracinius teisės pažeidimus savo kompetencijos ribose surašo administracinius teisės pažeidimų protokolus, siekiant nustatyti ir pašalinti trūkumus bei prieštaravimus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo srityje;nustačius mokesčių įstatymų pažeidimų (nusikaltimų ar kitų teisės pažeidimų) požymius, nedelsiant informuoja II poskyrio vedėją, Skyriaus vedėją, o jo nesant - Skyriaus vedėjo pavaduotoją ir pateikia turimą medžiagą Pažeidimų vertinimo skyriui, siekiant nustatyti ir patraukti atsakomybėn teisės pažeidimus padariusius asmenis;siekiant užtikrinti pasikeitimą informacija, sprendžiant iškilusias darbo problemas, keičiasi duomenimis apie mokesčių mokėtojus su centriniu ir vietiniais mokesčių administratoriais bei kitomis institucijomis, nepažeidžiant informacijos apie mokesčių mokėtojus apsaugos reikalavimų, prireikus atstovauja Inspekciją kitų institucijų komisijose;vykdant Skyriaus funkcijas, naudojasi Inspekcijos suteiktu transportu, vairuoja tarnybinį automobilį (turint atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimą);siekiant užtikrinti Skyriaus užduočių vykdymo kontrolę, pastoviai informuoja II poskyrio vedėją apie atliktus operatyvius patikrinimus, surašytus protokolus, įvykdytus pavedimus ir užduotis bei nedelsiant informuoja II poskyrio vedėją, Skyriaus vedėją, o jo nesant - Skyriaus vedėjo pavaduotoją, jeigu susiklosto tokios aplinkybės (situacija) dėl kurių neįmanoma vykdyti pavestų pareigų, laiku ir kokybiškai pateikia ataskaitas pagal Centrinio administratoriaus patvirtintas formas;užtikrina pavestų užduočių savalaikį atlikimą, informacijos apie mokesčių mokėtojus slaptumą ir laikosi duomenų apsaugos taisyklių, siekiant išsaugoti informacijos mokesčių mokėtojų atžvilgiu konfidencialumą;vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Skyriaus vedėjo pavaduotojo, II poskyrio vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų laiku ir kokybiškai atlikti Skyriaus uždaviniai ir funkcijos.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimą, deklaravimą, sumokėjimą į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus, administravimą bei kontrolę, žinoti Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius tarptautinį keitimąsi mokestine informacija; gebėti vertinti mokesčių mokėtojų finansinę veiklą; gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; mokėti dirbti kompiuteriu, gebėti naudotis Microsoft Office programomis; išmanyti dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


Įmonė siūlo


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A
Pareigybės kategorija: 8

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, 307 kab., Europos pr. 105, Kaune
Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);
  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#63768
Jūs kandidatuojate į:
Operatyvios kontrolės skyriaus II poskyrio vyresnysis specialistas
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!