https://www.cvmarket.lt/69116

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Orlaivių skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69116

Darbo skelbimo numeris

69116

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Orlaivių skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas..
2. Pareigybės lygis – “A”.
3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

4. Orlaivių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga prižiūrėti civilinių orlaivių, registruotų Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre, tinkamumo skraidyti tęstinumą, prižiūrėti, kad Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos vežėjai naudojamus orlaivius techniškai prižiūrėtų pagal teisės aktų ir normatyvinių orlaivių techninių dokumentų reikalavimus, prižiūrėti, kad patvirtintos techninės priežiūros organizacijos atitiktų Civilinės aviacijos administracijos (CAA) nustatytus reikalavimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – valstybinės civilinės aviacijos subjektų reguliavimo ir priežiūros.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, susisiekimo ministro ir CAA direktoriaus įsakymais, tarptautinėmis konvencijomis, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais civilinės aviacijos veiklą.
7. Turėti aukštąjį arba jam priligintą universitetinį išsilavinimą Technologijos mokslų studijų srities, transporto inžinerijos krypties (aviacijos inžinierius) ir ne mažesnę kaip 3 metų civilinių orlaivių techninės priežiūros darbų vykdymo patirtį per pastaruosius 5 metus .
8. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analitiškai įvertinti informaciją bei rengti išvadas dėl orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo ir jų techninės priežiūros.
9. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu.
10. Mokėti gerai dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Exel, MS Power Point, Internet Exploer, MS Outlook.
11. Atitikti reikalavimus gauti nuolatinį leidimą patekti į Lietuvos Respublikos tarptautinių oro uostų riboto patekimo vietas.

V. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO
VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

12. Siekiant užtikrinti valstybinę aviacijos skrydžių saugos priežiūrą, išduoda civilinių orlaivių Tinkamumo skraidyti pažymėjimus ir pratęsia jų galiojimo laiką, taip pat juos sustabdo, kai orlaivis neatitinka civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo reikalavimų.
13. Siekiant įgyvendinti Europos Komisijos reglamentus, dalyvauja Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos vežėjų ir techninės priežiūros organizacijų sertifikavimo komisijų darbe, nagrinėja su tuo susijusius dokumentus ir teikia išvadas tvirtinti, tobulinti jų veiklą.
14. Siekiant užtikrinti skrydžių saugą, stebi, kaip užtikrinamas civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumas ir teikia siūlymus, kaip taisyti esamus trūkumus.
15. Siekiant įgyvendinti Europos Komisijos reglamentus, kontroliuoja, kaip Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos vežėjai užtikrina civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumą.
16. Siekiant įgyvendinti Europos Komisijos reglamentus, kontroliuoja Lietuvos Respublikos patvirtintų techninės priežiūros organizacijų ar pripažintų užsienio valstybių techninės priežiūros organizacijų techninės priežiūros veiklą, teikia siūlymus papildyti/sustabdyti galiojimą/panaikinti techninės priežiūros pažymėjimą.
17. Siekiant užtikrinti Civilinės aviacijos administracijai pavestų funkcijų vykdymą, rengia arba dalyvauja rengiant CAA normatyvinių dokumentų ir rekomendacijų, susijusių su civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumu ir patvirtintų techninės priežiūros organizacijų techninės priežiūros veikla, projektus, sprendžia kitus Orlaivių skyriaus vedėjo pavestus klausimus.
18. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas bei vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


19. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau


________________________ _______________ ___________________
(vyriausiasis specialistas) (parašas) (vardas, pavardė)_______________________________________________________________________________


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 12

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Bendrajame skyriuje, 313 kab., Rodūnios kelias 2, Vilniuje


Išsamesnė informacija: 273 9109

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 16 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 7 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS