2022-07-29 11:26:48
2023-02-22 15:25:07

Personalo vadybininkas

CVMarket.lt klientas
Žiūrėti skelbimus

Darbo aprašymas

• CPVA darbuotojų kompetencijų ugdymo plano sudarymas;
• mokymo paslaugų CPVA darbuotojams viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas, dalyvavimas viešųjų pirkimų komisijos darbe, viešųjų pirkimų dokumentacijos tvarkymas (pirkimo dokumentų, techninių specifikacijų rengimas, viešųjų pirkimų komisijos protokolų rašymas, susirašinėjimas su tiekėjais, pirkimų žurnalo pildymas);
• mokymų CPVA darbuotojams (išorinių ir vidinių) organizavimas, sutarčių su paslaugų teikėjais sudarymas, sutarčių vykdymo priežiūra ir atsiskaitymas;
• su personalo valdymu susijusių CPVA vidaus procedūrų, taisyklių rengimas ir atnaujinimas;
• personalo duomenų kaupimas ir sisteminimas atitinkamose informacinėse sistemose;
• personalo dokumentų, susijusių su neatvykimais į darbą, administravimas – atostogų, komandiruočių, kitų neatvykimų į darbą administravimas bei su tuo susijusių dokumentų rengimas ir jų tvarkymas (įsakymų rengimas, registravimas, saugojimas);
• darbo laiko apskaitos valdymas – darbo laiko apskaitos žiniaraščių formavimas, darbo grafikų tvarkymas;
• personalo dokumentų, susijusių su darbo santykiais, tvarkymas bei apskaita – darbo sutarčių sudarymas, keitimas, nutraukimas;
• darbuotojų konsultavimas darbo santykių, personalo dokumentų administravimo klausimais;
• dalyvavimas vidinės komunikacijos projektuose;
• renginių darbuotojams organizavimas.

Reikalavimai

• Turėti aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą;
• turėti ne mažiau nei vienerių metų darbo patirtį personalo specialisto pareigose;
• turėti darbo patirties bei žinių apie kompetencijų ugdymą, mokymų organizavimą, mokymų metodus;
• turėti darbo patirties personalo dokumentų valdymo srityje – įsakymų personalo valdymo klausimais rengimas, darbo laiko apskaitos tvarkymas, su darbo santykiais susijusių dokumentų rengimas;
• būti susipažinus su LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
• LR Darbo kodekso ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius, išmanymas, žinojimas ir taikymas;
• išmanyti personalo dokumentų valdymo sritį;
• mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
• sklandžiai dėstyti mintis lietuvių kalba (raštu ir žodžiu);
• geros anglų kalbos žinios ir įgūdžiai (raštu ir žodžiu);
• labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Windows, MS Office);
• labai geri bendravimo, bendradarbiavimo ir organizavimo įgūdžiai;
• savarankiškumas, kruopštumas, kūrybiškumas.

Įmonė siūlo

• galimybę mokytis ir tobulėti daugelyje profesinių sričių;
• draugišką ir darbingą atmosferą.

Siūlomas darbas būtų pagal terminuotą darbo sutartį

Papildoma informacija

CV ir motyvacinį laišką galite siųsti tiesiogiai atrankos@cpva.lt.