2022-07-29 11:26:48
2023-02-22 15:25:07

Personalo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMarket.lt klientas
Žiūrėti skelbimus

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama - Fondo valdyba) Personalo valdymo skyriaus (toliau vadinama -Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisės aktų, susijusių su valstybės tarnybos ir darbo santykių reguliavimu, įgyvendinimą Fondo valdyboje, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose (toliau vadinama - Fondo valdybos teritoriniai skyriai) ir kitose Fondo įstaigose, susijusiose su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu (toliau vadinama - Fondo administravimo įstaigos), vertinti ir teikti išvadas dėl rengiamų dokumentų personalo klausimais teisėtumo, konsultuoti bei teikti išaiškinimus Fondo administravimo įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau vadinama - valstybės tarnautojai ir darbuotojai), teisės aktų, susijusių su valstybės tarnybos ir darbo santykių reguliavimu, taikymo klausimais, dalyvauti Fondo administravimo įstaigų personalo valdymo strategijos projektų kūrime ir personalo valdymo strategijos įgyvendinime.

Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas, socialinių mokslų studijų sritis, teisės kryptis; mokėti dirbti Microsoft Office programomis; būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Valstybinio socialinio draudimo įstatymais, Darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius tiek, kiek jų nuostatos susijusios su šios pareigybės funkcijų atlikimu, gebėti juos taikyti praktiškai; būti gerai susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Įmonė siūlo

Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A Pareigybės kategorija: 11 Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo valdymo skyriuje, 304 kab., Konstitucijos pr. 12, Vilniuje. Išsamesnė informacija: (8 5) 275 2509 Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai: • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę; • mokėti lietuvių kalbą; • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams); • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą; • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme. Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471