https://www.cvmarket.lt/60585

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #60585

Rinkos reguliavimo programų departamento Tiesioginės paramos skyriaus Administravimo poskyrio vyriausiasis specialistas KPP (2007–2013) (karjeros valstybės tarnautojas)

CVMarket.lt klientas
Vilnius
Nuoroda nukopijuota
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė skirta Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktams, reglamentuojantiems kompensacinių išmokų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones (toliau – Programa) „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves (mažiau palankios ūkininkauti vietovės)“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos (parama Natura 2000 vietovėse žemės ūkio paskirties žemėje)“ ir Natura 2000 išmokos (parama Natura 2000 miškų teritorijose)“, „Kompensacijos žemės savininkams ir valdytojams, kurių žemės valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą“ (toliau – kompensacinės išmokos), paramos už energetinius augalus, skirtus biokuro gamybai (toliau – parama už energetinius augalus), paramos už perdirbti skirtas braškes ir avietes bei tiesioginės paramos administravimą, įgyvendinti.

Pagrindinės funkcijos: Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:renka, kaupia ir sistemina informaciją, susijusią su Poskyrio nuostatais priskirtų paramos priemonių administravimu, siekdamas, kad būtų užtikrintas paramos priemones reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;pagal savo kompetenciją konsultuoja pareiškėjus Poskyrio nuostatais priskirtų paramos priemonių administravimo klausimais;pagal savo kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Integruotą administravimo ir kontrolės sistemą (toliau – IAKS);vadovaudamasis patvirtintais darbo procedūrų aprašais:peržiūri, įvertina paraiškos paramai gauti pagal Poskyrio kompetencijai priskirtas priemones, duomenų suvedimą ir administravimo procesą;registruoja ir sega iš pareiškėjų ar kitų institucijų gautus dokumentus;naudodamasis informacinėmis sistemomis, sutikrina paraiškose pateiktus duomenis;analizuoja sutikrinimo rezultatus;pažymi bylas, kurias reikia nagrinėti;prireikus inicijuoja patikras vietoje ir vertina jų rezultatus;nagrinėja atrinktas bylas;prireikus siunčia pareiškėjams pranešimus dėl duomenų patikslinimo;gautų dokumentų duomenis suveda į informacines sistemas;peržiūri ir patvirtina bylos nagrinėjimą;naudodamasis informacinėmis sistemomis, patvirtina duomenis;naudodamasis informacinėmis sistemomis, apskaičiuoja avansus, negalutines bei galutines išmokas ir apie tai informuoja atitinkamus Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) struktūrinius padalinius;patvirtina mokėjimui apskaičiuotas avansines ir galutines sumas pagal Poskyrio nuostatais administruoti priskirtas paramos priemones;siunčia pareiškėjui pranešimus apie mokėtinas išmokas ir/arba pritaikytas sankcijas;nagrinėja skundus dėl išmokos apskaičiavimo bei nusiskundimus dėl tarnautojų darbo;administruoja skolas;Poskyryje rengia, kaupia ir sistemina informaciją, susijusią su Skyriaus nuostatais patvirtintų paramos priemonių administravimu;vykdo kitus veiksmus, būtinus siekiant užtikrinti tinkamą Poskyrio nuostatais patvirtintų paramos priemonių administravimą;identifikuoja paramos lėšų naudojimo pažeidimus, klastos, apgaulės ar kitokių neatitikimų atvejus, informuoja apie tai Poskyrio vedėją bei atitinkamus Agentūros struktūrinius padalinius, kad būtų užtikrintas tinkamas paramos lėšų panaudojimas;reikalui esant, kreipiasi į Lietuvos ir užsienio ekspertus dėl kvalifikuotos konsultacijos suteikimo;nagrinėja kitų institucijų pateiktus paklausimus bei rengia atsakymus į juos, siekdamas, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;prireikus dalyvauja Agentūros organizuojamuose pasitarimuose ir siekia, kad būtų įgyvendinti šių pasitarimų metu keliami uždaviniai;pagal savo kompetenciją atstovauja Agentūrai Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje ir teismuose, nagrinėjant pareiškėjų skundus;pagal savo kompetenciją tvarko ir saugo Poskyryje archyvinę medžiagą, susijusią su Poskyrio nuostatais priskirtų paramos priemonių administravimu, ir užtikrina šios medžiagos konfidencialumą;pagal savo kompetenciją tvarko Poskyrio dokumentaciją;vykdo kitus su Poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas; mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti 1 metų darbo patirtį; būti susipažinusiam su ES teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais paramos pagal Skyriaus kompetencijai priskirtas priemones administravimą; išmanyti žemės ūkio ir ekonomikos sričių specifiką; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.


Įmonė siūlo


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A
Pareigybės kategorija: 11

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, 213 kab., Blindžių g. 17, Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 252 6871


Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);
  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#60585
Jūs kandidatuojate į:
Rinkos reguliavimo programų departamento Tiesioginės paramos skyriaus Administravimo poskyrio vyriausiasis specialistas KPP (2007–2013) (karjeros valstybės tarnautojas)
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!