https://www.cvmarket.lt/60581

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #60581

Rinkos reguliavimo programų departamento Tiesioginės paramos skyriaus Metodikų rengimo ir ataskaitų poskyrio vyriausiasis specialistas (KPP(2007-2013) (karjeros valstybės tarnautojas)

CVMarket.lt klientas
Vilnius
Nuoroda nukopijuota
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos (toliau – LR) ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktams, reglamentuojantiems kompensacinų išmokų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves (mažiau palankios ūkininkauti vietovės)“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos (parama Natura 2000 vietovėse žemės ūkio paskirties žemėje)“ ir Natura 2000 išmokos (parama Natura 2000 miškų teritorijose)“, „Kompensacijos žemės savininkams ir valdytojams, kurių žemės valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą“ (toliau – kompensacinės išmokos), paramos už energetinius augalus, skirtus biokuro gamybai (toliau – parama už energetinius augalus) bei tiesioginės paramos administravimą, įgyvendinti.

Pagrindinės funkcijos: Renka, kaupia ir sistemina informaciją, susijusią su Skyriaus nuostatais priskirtų paramos priemonių administravimu, siekdamas, kad būtų užtikrintas paramos priemones reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas.Pagal savo kompetenciją rengia išsamias ir aiškias Skyriaus nuostatais priskirtų paramos priemonių administravimo taisykles, tvarkos aprašus, paraiškų formas ir jų pildymo instrukcijas, darbo dokumentus, procedūrų aprašus ir ataskaitų formas bei teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo.Rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktus bei kitus dokumentus Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais.Vadovaudamasis patvirtintais darbo procedūrų aprašais:rengia ir siunčia ataskaitas Europos Komisijai ir kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;vykdo kitus veiksmus, būtinus užtikrinti tinkamą Skyriaus nuostatais priskirtų paramos priemonių administravimą.Pagal savo kompetenciją teikia informaciją apie Skyriaus nuostatais priskirtas paramos priemones.Poskyrio kompetencijai priklausančiais klausimais rengia ir dalyvauja rengiant seminarus ir mokymus pagal Skyriuje administruojamas paramos priemones, teikia konsultacijas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) bei institucijų, vykdančių deleguotas funkcijas, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.Dalyvauja rengiant informacinius leidinius Skyriaus nuostatais priskirtų paramos priemonių administravimo klausimais, tam, kad pareiškėjai/paramos gavėjai ir kiti suinteresuoti asmenys būtų informuoti Skyriaus nuostatais priskirtų paramos priemonių administravimo klausimais.Pagal savo kompetenciją nagrinėja kitų padalinių ir institucijų pateiktus paklausimus bei rengia atsakymus į juos.Skyriaus nuostatais priskirtų paramos priemonių klausimais palaiko profesinius ryšius su užsienio ir LR valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, prireikus, kreipiasi į Lietuvos ir užsienio ekspertus dėl kvalifikuotos konsultacijos ar informacijos suteikimo, siekiant užtikrinti pasikeitimą informacija.Reikalui esant dalyvauja Agentūros organizuojamuose pasitarimuose, taip pat Agentūros ar kitų susijusių institucijų sudarytų darbo grupių veikloje bei pasitarimuose Poskyrio ar Skyriaus veiklos klausimais.Rengia ir apibendrina statistinę informaciją apie Skyriuje administruojamas paramos priemones ir jų įgyvendinimą.Pagal savo kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Integruotą administravimo ir kontrolės sistemą.Pagal savo kompetenciją kuria ir tobulina tiesioginėms ir kompensacinėms išmokoms bei paramai už energetinius augalus administruoti naudojamas informacines sistemas.Formuoja pranešimų paketus.Informacinės sistemos modulio valdytojo pavedimu, tvarko informacinės sistemos klasifikatorių.Pagal savo kompetenciją tvarko ir saugo archyvinę medžiagą, susijusią su Skyriaus nuostatais priskirtų priemonių administravimu, užtikrina šios medžiagos konfidencialumą.Identifikavus paramos lėšų naudojimo pažeidimų, klastos, apgaulės ar kitokių neatitikimų atvejų, informuoja apie tai Skyriaus vedėją bei atitinkamus Agentūros struktūrinius padalinius.Pavaduoja Poskyrio vedėją, jam nesant.Vykdo kitus su Poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas; mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti 2 m. darbo patirtį; būti susipažinusiam su ES teisės aktais, LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriaus nuostatais priskirtų paramos priemonių administravimą; išmanyti žemės ūkio ir ekonomikos sričių specifiką; sugebėti rengti teisės aktų projektus bei kitus dokumentus; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus.


Įmonė siūlo


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A
Pareigybės kategorija: 12

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, 213 kab., Blindžių g. 17, Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 252 6871


Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);
  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#60581
Jūs kandidatuojate į:
Rinkos reguliavimo programų departamento Tiesioginės paramos skyriaus Metodikų rengimo ir ataskaitų poskyrio vyriausiasis specialistas (KPP(2007-2013) (karjeros valstybės tarnautojas)
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!