Signalizavimo sistemų inžinierius VIP1

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA

Darbo skelbimo numeris

173247

Darbo aprašymas

INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS SIGNALIZAVIMO SISTEMŲ INŽINIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ


1. Infrastruktūros priežiūros skyriaus signalizavimo sistemų inžinierius yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A2 (pareigybės kodas – 215305).


Reikalavimai

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities elektronikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais elektroninę apsaugą;
3.3. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį elektroninės apsaugos, apsauginių vaizdo ir signalizacijos priemonių ir sistemų įrengimo, matavimo, diagnostikos ir remonto prietaisų srityje;
3.4. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
3.5. būti pareigingas, darbštus, kūrybingas, komunikabilus;
3.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3.7. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
3.8. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;
3.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, patvirtinantį teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma SLAPTAI.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:
4.1. organizuoja ir užtikrina elektroninių apsaugos sistemų – apsauginės užpuolimo ir įsilaužimo, vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės ir gaisro aptikimo ir signalizavimo (toliau – sistemos) – profilaktinę, techninę ir eksploatacinę priežiūrą, gedimų nustatymą ir šalinimą, įrengimo ir (ar) išplėtimo, modernizavimo darbus Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) administraciniuose pastatuose;
4.2. teikia pasiūlymus dėl sistemų priežiūros, gedimų profilaktikos, funkcionalumo ir patikimumo, informuoja apie bet kurias aplinkybes, kurios gali pabloginti sistemų funkcionalumą ir (ar) patikimumą;
4.3. rengia metinį Sistemų įrengimo ir (ar) išplėtimo, modernizavimo poreikio planą, apskaičiuoja lėšų poreikį;
4.4. praneša Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui prie KAM, KAM Administracijos departamentui, Karo policijai apie apsauginės užpuolimo ir įsilaužimo, vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemų darbo sutrikimus ir užtikrina pranešimų dėl sistemų darbo sutrikimų priėmimą;
4.5. informuoja Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą prie KAM, KAM Administracijos departamentą, Karo policiją apie atliktus sistemų priežiūros ir (ar) atnaujinimo darbus;
4.6. moko su sistemomis dirbantį personalą, atnaujinus sistemas, įdiegus naujų funkcinių modulių, įvykdžius sistemų plėtrą;
4.7. tvarko su sistemomis susijusių materialinių vertybių apskaitą ir atlieka nurašymo procedūras nustatyta tvarka;
4.8. pasirašo atliktų darbų ir suteiktų paslaugų aktus, vizuoja perkamų paslaugų, darbų ir prekių sąskaitas faktūras;
4.9. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.Papildoma informacija

Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Konfidencialumas garantuojamas.


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena, valstybės tarnautojas
Galioja iki:
2019 m. gegužės 8 d.
Įvestas:
2019 m. balandžio 9 d.
Siųsti CV

Kitame žingsnyje galėsite pasirinkti - siųsti CV kaip registruotam ar kaip neregistruotam vartotojui!


Signalizavimo sistemų inžinierius


KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA

Žiūrėti profilį