https://www.cvmarket.lt/408616

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #408616

Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vedėjas

CVMarket.lt klientas
Vilnius
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti Skyriaus veiklą, įgyvendinant šilumos, karšto vandens ir energijos išteklių rinkos sektorių priežiūrą bei ekonominį reguliavimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams bei sprendžia klausimus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant užtikrinti efektyvų Skyriaus nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
 • koordinuoja šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašo ir kitų su šiuo klausimu susijusių dokumentų rengimą, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus;
 • koordinuoja naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado ir kitų su šiuo klausimu susijusių dokumentų rengimą, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus;
 • koordinuoja šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkos aprašo ir kitų su šiuo klausimu susijusių dokumentų rengimą, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus;
 • koordinuoja karštą vandenį ir (ar) centralizuotai šilumos energiją gaminančioms ir (ar) tiekiančioms įmonėms ir vartotojams šilumos, karšto vandens ir kuro suvartojimo normų, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikas, apskaitos ir vartojimo veiklą reglamentuojančių normatyvinių dokumentų projektų rengimą, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus;
 • koordinuoja šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių projektų rengimą ir Tarybos rekomenduojamų bei vartotojų siūlomų šilumos paskirstymo metodų projektų rengimą, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus;
 • koordinuoja Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymą įgyvendinančių teisės aktų ir kitų su šiuo klausimu susijusių dokumentų rengimą;
 • kontroliuoja prekybos energijos išteklių rinkoje ir energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos priežiūrą ir stebėseną, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus;
 • sistemina pastabas ir teikia pasiūlymus Skyriaus kompetencijai priskiriamų teisės aktų klausimais, siekiant tobulinti Tarybos priimamus teisės aktus;
 • rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą ir pateikia Tarybos pirmininkui tvirtinti, siekiant užtikrinti Tarybai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą;
 • derina Skyriaus parengtas pažymas Tarybos posėdžiams, pristato Skyriaus išvadas bei nutarimų projektus, užtikrinant tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą;
 • prireikus rengia viešus pasitarimus su vartotojais ir reguliuojamomis įmonėmis kainodaros, šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų, šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkų klausimais, siekiant tobulinti Tarybai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą;
 • kontroliuoja atsakymų į kitų institucijų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais rengimą, siekiant užtikrinti skyriaus funkcijų vykdymą ir suteikti informaciją pagal skyriaus kompetenciją;
 • koordinuoja Skyriaus dalyvavimą ginčų tarp energetikos įmonių dėl skundžiamos įmonės veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, šilumos supirkimo, kainų ir tarifų taikymo, nagrinėjime išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą ir suteikti informaciją pagal Skyriaus kompetenciją;
 • koreguoja Skyriaus nuostatus, rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, kad būtų tinkamai apibrėžiamos Skyriaus darbuotojų funkcijos;
 • organizuoja informacijos ir dokumentacijos Skyriuje tvarkymą, siekiant užtikrinti tinkamą Skyriaus funkcijų vykdymą;
 • kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją Skyriaus veiklos klausimais žiniasklaidoje, internete, ekonominėje literatūroje ir kt., prireikus informuoja Tarybą, siekiant tobulinti ekonominio reguliavimo ir kainodaros principus;
 • dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose reguliavimo klausimais, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas;
 • vykdo funkcijas, susijusias su reguliuojamų sektorių veiklą reglamentuojančių ES teisės aktų įgyvendinimu, siekiant įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas;
 • bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius - ūkinius duomenis apie reguliuojamus sektorius; rengia apibendrintas apžvalgas apie sektoriaus reguliavimo tendencijas, kad būtų perimta ir taikoma geroji užsienio šalių patirtis sprendžiant reguliuojamų sektorių teisinius bei ekonominius klausimus;
 • bendradarbiauja su kitų institucijų, reguliuojamų įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida, aiškinant ir tobulinant ekonominio reguliavimo ir kainodaros principus;
 • Tarybos pirmininko pavedimu atstovauja Tarybai, siekiant užtikrinti Tarybai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą;
 • rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas;
 • skiria Skyriaus darbuotojams vykdyti kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, vykdo kitas funkcijas Skyriaus kompetencijos klausimais, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.


Reikalavimai

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį inžinerijos mokslų krypčių grupės arba ekonomikos ar vadybos, ar verslo krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kainodaros srityje;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;
 • būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Tarybos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.


Įmonė siūlo

 • Asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes;
 • Būti bendros ES energetikos rinkos kūrimo dalimi;
 • Galimybę prisidėti prie ES sprendimų formavimo;
 • Profesionalų komandą, padėsiančią mokytis ir įveikti iššūkius;
 • Draugišką kolektyvą.

Pareiginės algos koeficientas 13,00 (pagal Valstybės tarnybos įstatymą).

Konfidencialumą garantuojame.

Dokumentai teikiami el. būdu pagal nuorodą:

http://portalas.vtd.lt/lt/silumos-ir-vandens-departamento-silumos-gamintoju-ir-konkurencijos-skyriaus-vedejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;42421.html


Darbo skelbimo numeris
#408616
Jūs kandidatuojate į:
Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vedėjas
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!