https://www.cvmarket.lt/69448

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje)

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69448

Darbo skelbimo numeris

69448

Darbo aprašymas

ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATO DIREKCIJOS TYRIMŲ IR INFORMACIJOS
SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Grupė: karjeros valstybės tarnautojų
2. Lygis: A
3. Kategorija: 11
II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Žuvinto biosferos rezervato direkcijos Tyrimų ir informacijos skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti bei vykdyti Žuvinto biosferos rezervato gamtos paveldo teritorinių kompleksų ir objektų stebėjimus ir tyrimus, gamtotvarkos projektus, užtikrinti tarptautinės biosferos pokyčių stebėsenos (monitoringo) įgyvendinimą, gamtosaugos eksperimentų vykdymą biosferos rezervate, organizuoti ekologinio švietimo, Žuvinto biosferos rezervato gamtos vertybių propagavimo veiklą; pagal nustatytąją kompetenciją nagrinėti kitų institucijų rengiamus teisės aktus, teritorijų ir strateginio planavimo dokumentus (gamtotvarkos, miškotvarkos, žemėtvarkos planus, projektus, kt.)

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
5.1. Išsilavinimas: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas; studijų sritis: biomedicinos mokslai, kryptis: ekologija ir aplinkotyra, biologija.
5.2. Darbo patirtis: 1 metai saugomų teritorijų, mokslo tyrimų organizacijoje.
5.3. Užsienio kalbos ir šių užsienio kalbų mokėjimo lygis: anglų kalba (vokiečių, prancūzų) B1 lygis.
5.4. Kompiuterinis raštingumas: mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo, ArcView programa.
5.5. Teisės aktai: Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Žuvinto biosferos rezervato veiklą, gamtos paveldo, saugomų teritorijų, Europos ekologinio tinklo “NATURA 2000” – Europos bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendro tinklo tvarkymą ir apsaugą.
5.6. Asmeninės savybės: pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, komunikabilumas
5.7.Kiti reikalavimai: Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti pagrindinius raštvedybos, teisės aktų rengimo reikalavimus

IV. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
6. Valstybės tarnautojas, einančio šias pareigas, funkcijos:
6.1. Atsakyti už tyrimų ir informacijos skyriaus veiklą ir savarankiškai organizuoti ir tobulinti skyriaus darbą, teikti šiais klausimais pasiūlymus Žuvinto biosferos rezervato direktoriui.
6.2. Planuoti tyrimų ir informacijos skyriaus darbą, sudaryti ir teikti tvirtinti metinius tyrimų ir informacijos skyriaus veiklos planus;
6.3. Parengti ir pateikti metinę tyrimų ir informacijos skyriaus veiklos ataskaitą.
6.4. Vadovaujantis Žuvinto biosferos rezervato direkcijos veiklos programa organizuoti ir vykdyti nuolatinius gamtos objektų stebėjimus (monitoringo programą) ir tyrimus, susijusius su gamtos paveldo vertybių išsaugojimu.
6.5. Organizuoti ir vykdyti Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir rūšių monitoringą kitose, Žuvinto biosferos rezervato direkcijai nustatyta tvarka priskirtose nacionalinėse saugomose teritorijose.
6.6. Kaupti informaciją apie teritorijos gamtinės aplinkos komponentų būklę ir pokyčius. Fiksuoti, sisteminti bei kaupti medžiagą apie Žuvinto biosferos rezervato gamtos paveldą.
6.7. Rinkti medžiagą ekspozicijų, informacinių stendų ir leidinių, elektroninės informacijos ir kitų priemonių ruošimui apie Žuvinto biosferos rezervato gamtos paveldo vertybes. Organizuoti informacijos apie Žuvinto biosferos rezervato gamtos paveldo vertybes skleidimą, interneto svetainės informacijos atnaujinimą.
6.8. Nustatyta tvarka atstovauti direkcijai, nagrinėjant gamtos paveldo apsaugos bei tvarkymo klausimus Žuvinto biosferos rezervate.
6.9. Organizuoti ekologinio švietimo veiklą, propaguojant Žuvinto biosferos rezervato gamtos paveldo vertybes bei jų apsaugą.
6.10. Rengti ir dalyvauti rengiant gamtos paveldo vertybių apsaugos ir tvarkymo tikslines programas, gamtotvarkos planus ir projektus ir kitus strateginio planavimo dokumentus.
6.11. Bendradarbiauti su Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei jai pavaldžiomis institucijomis, kitomis šalies ir užsienio institucijomis, savivaldybių švietimo skyriais ir mokyklomis, visuomeninėmis organizacijomis, vietos gyventojais.
6.12. Vykdyti direktoriaus įsakymus ir pavedimus susijusius su Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos įsakymų bei kitų teisės aktų gamtos paveldo apsaugos bei tvarkymo srityje įgyvendinimu bei direkcijos darbo organizavimu.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 11

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Žuvinto biosferos rezervato direkcijojeSimno sen.,Aleknonių k.,Alytaus r.


Išsamesnė informacija: 8-315-49540

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Alytus
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 29 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 19 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS