https://www.cvmarket.lt/50925

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #50925

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiasis specialistas (gydytojas)

CVMarket.lt klientas
Širvintos
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr.specialisto (gydytojo) pareigybė reikalinga derinti savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų veiklą įgyvendinant sveikatos programos, koordinuoti asmens, visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos įstaigų veiklą savivaldybės teritorijoje, vykdyti kitus sveikatingumo veiklos įgyvendinimo įgaliojimus, numatytus Lietuvos Respublikos įstatymais, Sveikatos ministerijos įsakymais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.


Pagrindinės funkcijos: organizuoja savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programų, kitų tikslinių ir kompleksinių savivaldybės sveikatos programų projektų rengimą, jas teikia aprobuoti bendruomenės sveikatos tarybai, aprobuotas programas teikia savivaldybės tarybai tvirtinti;organizuoja savivaldybės tarybos patvirtintų tikslinių ir kompleksinių savivaldybės sveikatos programų įgyvendinimą;Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų įgyvendinimą rajono savivaldybės teritorijoje; numato ir savivaldybės teritorijoje organizuoja pirminę sveikatinimo veiklą (pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos), organizuoja antrinę sveikatos priežiūrą; organizuoja gyventojų sveikatos statistinius stebėjimus, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui, vietos savivaldos vykdomosioms institucijoms, informuoja apie tai gyventojus, kaupia ir sistemina gyventojų sveikatingumo būklės statistikos duomenis; teikia skyriaus vedėjui išvadas ir pasiūlymus dėl:savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo; lėšų savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigoms statyti, kapitališkai remontuoti, rekonstruoti, medicinos aparatūrai ir įrangai įsigyti; sveikatos priežiūros rėmimo priemonių (finansinių lengvatų juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems aktyvią sveikatos politiką) įgyvendinimo; savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų sanitarinės kontrolės rezultatų; kitas rekomendacijas savo kompetencijos klausimais; rūpinasi savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų funkcionavimu ir jų išlaikymu; prižiūri, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklos įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus; užtikrina pagal kompetenciją privalomąjį sveikatinimo veiklos lygį savivaldybės teritorijoje, organizuoja jo laikymosi kontrolę; pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimus sudaro Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytas sveikatinimo veiklos sutartis, teikia jas tvirtinti savivaldybės tarybai ar jos pavedimu administracijos direktoriui ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi; rengia ir teikia savivaldybės tarybai sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus; teikia savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijos paskelbimo pavojaus ar žalos visuomenės sveikatai rajonu; organizuoja savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, ekologinių katastrofų padarinius; organizuoja savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo projektų rengimą ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui; organizuoja savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininį auditą; prižiūri savivaldybės sanitarijos inspekcijos tarnybos veiklą; kontroliuoja, ar savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos nepažeidžia pacientų teisių; nagrinėja asmenų, gydytojų pareiškimus ir skundus pirminės sveikatos priežiūros klausimais, priima sprendimus dėl jų arba sprendžia juos perduoti savivaldybės administracijai pagal kompetenciją; organizuoja renginius sveikatinimo veiklos klausimais; rengia savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus visuomenės sveikatos priežiūros klausimais; vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos arba visuomenės sveikatos, arba slaugos studijų krypties išsilavinimą; mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, internetu, elektroniniu paštu; būti pareigingam, darbščiam, iniciatyviam, kūrybiškam, gebėti bendrauti; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos bei socialinę politiką, piliečių sveikatingumo reikalus, gebėti taikyti sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus praktikoje; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; išmanyti teisės, vadybos, sveikatos ekonomikos pagrindus; gebėt savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles.


Įmonė siūlo


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A
Pareigybės kategorija: 9

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Širvintų rajono savivaldybės administracijoje, Teisės ir personalo skyriuje, 114 kab., Vilniaus g. 61, Širvintose.


Išsamesnė informacija: (8 382) 30 271

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);
  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#50925
Jūs kandidatuojate į:
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiasis specialistas (gydytojas)
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!