https://www.cvmarket.lt/50917

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #50917

Socialinės paramos skyriaus vyresnysis specialistas

CVMarket.lt klientas
Akmenė
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Socialinės paramos skyriaus vyresniojo specialisto (toliau-vyresnysis specialistas) pareigybė reikalinga socialinėms išmokoms ir kompensacijoms planuoti valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšas. Sudaryti valstybės ir rajono Savivaldybės biudžeto lėšų vykdymo ataskaitas ir jas nustatyta tvarka ir terminais suderinus su Savivaldybės administracija, pateikti reikalingoms institucijoms


Pagrindinės funkcijos: Pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kontroliuoja jų vykdymą ir įgyvendinimą, kad būtų užtikrintas Savivaldybei pavestų funkcijų vykdymas. Siekdamas tinkamai tvarkyti valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų apskaitą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, vykdo visus skyriaus piniginius mokėjimus, pasirašo mokėjimų dokumentus ir laikosi piniginių mokėjimų drausmės. Siekdamas įgyvendinti Akmenės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo taisykles, kas metai rengia Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programos projektą. Planuoja skyriaus biudžetą, sudaro išlaidų sąmatas ir atsako už lėšų panaudojimą pagal paskirtį. Sudaro valstybės ir Savivaldybės biudžeto panaudotų lėšų suvestines ataskaitas su priedais ir nustatytais terminais suderinus su Savivaldybės administracija, atsiskaito valstybės ir Savivaldybės ir institucijoms, kad būtų užtikrintas tikslingas lėšų panaudojimas. Pasirašo apskaitos dokumentus, sąmatas, pažymas, ataskaitas ir kt. dokumentus. Rengia kitą finansinę informaciją valstybės ir Savivaldybės institucijoms jų nustatyta tvarka ir terminais. Siekdamas užtikrinti teisingą lėšų panaudojimą, atlieka Socialinės paramos skyriaus specialistų ir skyriaus darbuotojų finansų kontrolę, vykdo išankstinę finansų kontrolę. Patikrina apskaičiuotas ir laiku perveda: valstybinio socialinio draudimo įnašus, fizinių asmenų pajamų mokestį ir kitas įmokas į biudžetą. Apie priimtus ir atleistus iš darbo Socialinės paramos skyriaus darbuotojus informuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Akmenės skyrių. Planuoja lėšas prekių, paslaugų ir darbų pirkimui. Vykdo paslaugų, darbų ir prekių pirkimo kontrolę. Laikosi atsiskaitymų, piniginių lėšų, materialinių vertybių, pagrindinių priemonių bei kito turto inventorizavimo taisyklių. Rengia ir teikia Socialinės paramos skyriaus vedėjui pasiūlymus, reikalauja iš skyriaus darbuotojų, kad būtų užtikrintas lėšų ir turto saugumas, racionalus naudojimas. Pagal savo kompetenciją teikia metodinę paramą Socialinės paramos skyriaus buhalterinės apskaitos specialistams, rūpinasi jų profesinės kvalifikacijos tobulinimu. Nagrinėja gyventojų prašymus ir skundus socialinių išmokų mokėjimo klausimais, rengia atsakymus į juos tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją. Teikia Socialinės paramos skyriaus vedėjui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais. Vykdydamas vyresniojo specialisto pareigas gali vykti automobiliu po rajono teritoriją ir už jo ribų. Vykdo kitus Socialinės paramos skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai. Už savo funkcijų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: socialinių mokslų studijų srities aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 m. įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas, buhalterio profesinė kvalifikacija; mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Outlook (MS Outlook Express), Internet Explorer bei Parama ir SPIS; turėti ne mažesnį kaip 2 metų buhalterinio darbo biudžetinėse įstaigose stažą; mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, taip pat savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais; išmanyti Dokumentų tvarkymo, rengimo ir Dokumentų apskaitos taisykles bei teisės aktų rengimo tvarką, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


Įmonė siūlo


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: B
Pareigybės kategorija: 7

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Juridiniame skyriuje, 207 kab., L. Petravičiaus a. 2, Naujojoje Akmenėje.


Išsamesnė informacija: (8 425) 57 133, vida@akmene.lt, www.akmene.lt

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);
  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#50917
Jūs kandidatuojate į:
Socialinės paramos skyriaus vyresnysis specialistas
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!