https://www.cvmarket.lt/69510

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Socialinės paramos skyriaus vyresnysis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69510

Darbo skelbimo numeris

69510

Darbo aprašymas

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos skyriaus vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės kategorija – 8.
II. PASKIRTIS

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga prašymams ir dokumentams dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir tenkinimo, socialinių paslaugų skyrimo, socialinio būsto nuomos iš seniūnijų socialinio darbo organizatorių priimti, asmens specialiesiems poreikiams (techninės pagalbos priemonėms, finansinės pagalbos priemonėms ar socialinėms paslaugoms) pagal kompetenciją nustatyti ir išvadoms dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo, sprendimams dėl socialinių paslaugų skyrimo rengti, neįgaliųjų socialinės integracijos programoms koordinuoti, socialinio būsto nuomos funkcijoms vykdyti.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Specialiosios veiklos sritys – asmens specialieji poreikiai ir socialinės paslaugos, neįgaliųjų socialinė integracija, valstybės parama gyventojams būstui įsigyti ir socialinio būsto nuoma.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

6. Vyresnysis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, asmens specialiųjų poreikių nustatymą ir jų tenkinimą, valstybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti;
6.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo techniką ir pagrindinius principus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.4. mokėti dirbti kompiuterinėmis Microsoft Office programomis.

V. FUNKCIJOS

7. Vyresniojo specialisto funkcijos:
7.1. priimti iš seniūnijų socialinio darbo organizatorių prašymus ir reikiamus dokumentus:
7.1.1. dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo;
7.1.2. dėl invalidumo grupės prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui;
7.1.3. dėl socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo ar nutraukimo;
7.1.4. dėl pagalbos pinigų;
7.2. rengti ir pildyti specialiosios pagalbos priemonių, kuriomis tenkinami asmens specialieji poreikiai, aprašus;
7.3. formuoti asmenų, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis, bylas, registruoti prašymus dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo registracijos žurnaluose, suvesti duomenis į socialinės paramos informacinę sistemą SPIS;
7.4. pildyti asmens (šeimos) registracijos korteles;
7.5. rengti Socialinės paramos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo sprendimus:
7.5.1. dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo;
7.5.2. dėl invalidumo grupės prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui;
7.5.3. dėl socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo;
7.5.4. dėl pagalbos pinigų skyrimo;
7.6. kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją apie Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) gyventojų socialinių paslaugų poreikį;
7.7. koordinuoti neįgaliųjų socialinės integracijos programų ar projektų rengimą ir įgyvendinimą, rinkti informaciją iš savivaldybėje veikiančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų apie neįgaliųjų socialinės integracijos programų vykdymą, socialinių paslaugų teikimą, vykdyti einamąją finansų kontrolę, kai programos ar projektai finansuojami iš Socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programos;
7.8. teikti informaciją ir ataskaitas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir savivaldybės administracijos direktoriui apie socialinių paslaugų teikimą, specialiųjų poreikių lygio nustatymą ir neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais;
7.9. dirbti su programa ,,Parama“ ir informacine sistema SPIS;
7.10. naudojantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų baze rengti pažymas apie asmens gaunamas išmokas;
7.11. rengti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl socialinių paslaugų skyrimo išimties tvarka ar jų teikimo laiko pratęsimo, mokesčio už socialines paslaugas sumažinimo ar atleidimo nuo mokesčio;
7.12. rengti rekomendacijas dėl specialiojo transporto paslaugų;
7.13. apskaičiuoti mokesčio už socialines paslaugas dydį ir rengti sutartis dėl mokėjimo už socialines paslaugas;
7.14. lankytis asmenų, kurių socialinius poreikius nustato, namuose, susipažinti su jų gyvenimo ir buities sąlygomis;
7.15. konsultuoti gyventojus ir seniūnijų socialinio darbo organizatorius specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo, neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais;
7.16. pasibaigus kalendoriniams metams parengti archyvui užbaigtas asmenų, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis, bylas, atlikti socialinių paslaugų gavėjų kortelių inventorizaciją;
7.17. priimti ir nagrinėti savivaldybės gyventojų prašymus gauti valstybės paramą (lengvatinį kreditą) būstui įsigyti. Rengti, registruoti ir išduoti pažymas turintiems teisę į šią paramą, vykdyti socialiai remtinų asmenų, gavusių lengvatinius kreditus būstui įsigyti iki 2002 m. gruodžio 31 d., teisės į valstybės teikiamas papildomas lengvatas kontrolę;
7.18. nagrinėti reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių, grįžtančių į Lietuvą, prašymus, susirašinėti su jais aprūpinimo būstu ir persikėlimo klausimais. Sudaryti sąrašus dėl gyvenamųjų patalpų nuomojimo;
7.19. rengti informaciją apie savivaldybės neapgyvendintas ir laisvas gyvenamąsias patalpas, išsikėlus nuomininkams, registruoti jas;
7.20. priimti, registruoti ir nagrinėti gyventojų prašymus išsinuomoti savivaldybės socialinį būstą, spręsti kitus klausimus susijusius su socialiniu būstu;
7.20.1. sudaryti sąrašus asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, spręsti kitus klausimus susijusius su socialiniu būstu;
7.20.2. organizuoti Socialinio būsto fondo naudojimo komisijos posėdžius;
7.20.3. rengti sprendimus dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos;
7.20.4. rengti ir registruoti savivaldybės gyvenamųjų patalpų (socialinio būsto) nuomos sutartis, apskaičiuoti nuomos mokesčio dydį;
7.20.5. kontroliuoti nuomininkų teisę į savivaldybės socialinį būstą, rūpintis socialinio būsto nuomos sutarčių atnaujinimu;
7.21. skelbti savivaldybės interneto svetainėje informaciją aktualiais neįgaliųjų socialinės integracijos, socialinio būsto klausimais;
7.22. bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, įstaigomis, kurios teikia socialines paslaugas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Joniškio rajono skyriumi, stacionariomis globos ir gydymo įstaigomis, mokymo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kaimų bendruomenėmis;
7.23. nagrinėti teisės aktų nustatyta tvarka asmenų prašymus pagal kompetenciją.
8. Vyresnysis specialistas pagal kompetenciją vykdo nenuolatinio pobūdžio savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

VI. PAVALDUMAS

9. Vyresnysis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: B

Pareigybės kategorija: 8

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Joniškio rajono savivaldybės administracijos kanceliarijoje, 207 kab., Livonijos g. 4, Joniškyje.


Išsamesnė informacija: (8 426) 69 144

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Jonava
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 1 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 20 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS