https://www.cvmarket.lt/50937

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #50937

Socialinės paramos skyriaus vyresnysis specialistas

CVMarket.lt klientas
Naujoji Akmenė
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Socialinės paramos skyriaus vyresniojo specialisto (toliau-vyresnysis specialistas) pareigybė reikalinga tinkamai organizuoti ir koordinuoti socialinių paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams. Pagal kompetenciją rengti savivaldybės institucijų teisės aktų projektus


Pagrindinės funkcijos: Rengia rajono Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektussocialinių paslaugų skyrimo, teikimo ir tvarkos nustatymo klausimais, kad būtų užtikrintas Savivaldybei pavestų funkcijų vykdymas. Siekdamas tinkamai organizuoti ir koordinuoti socialinių paslaugų teikimą Savivaldybės gyventojams, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančius asmenis, kuriems reikalingos socialinės paslaugos, vienišus senelius, neįgaliuosius asmenis, daugiavaikes šeimas, socialinės rizikos šeimas, globojamus vaikus, problemines šeimas, rizikos grupės asmenis (benamius, narkomanus, alkoholikus ir kt.) ir kt. asmenis. Analizuoja socialinių paslaugų būklę ir kaitą, vertina ir prognozuoja paslaugų poreikį, rengia socialinių paslaugų plano projektą, Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programos dėl socialinių paslaugų teikimo projektą. Rengia ataskaitas. Konsultuoja gyventojus socialinės paramos klausimais. Tvarko dokumentaciją dėl specialiųjų poreikių nustatymo asmenims. Tvarko socialinės globos paslaugų skyrimo dokumentaciją. Siekdamas užtikrinti teisės aktų sklaidą, konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą seniūnijoms, Savivaldybės socialinių paslaugų namams, Savivaldybės vaikų globos namams, socialines paslaugas rajono gyventojams teikiančioms viešosioms įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms socialinės paramos klausimais. Esant būtinumui, lankosi neįgaliųjų dėl senatvės ar ligos prislėgtų asmenų šeimose, daugiavaikėse ir probleminėse šeimose, šeimose auginančiose specialiųjų poreikių vaikus ir kitų socialinės paramos reikalingų asmenų šeimose, ieško būdų ir teikia pasiūlymus jų socialinėms problemoms spręsti. Rūpinasi socialinių darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimu. Teikia pasiūlymus dėl socialinių paslaugų sistemos plėtros, paslaugų kokybės gerinimo. Siekdamas tobulinti bei plėsti socialinių paslaugų infrastruktūrą, palaiko ryšius su socialiniais partneriais, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant socialinius projektus. Koordinuoja rajono nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas įvairioms gyventojų grupėms, veiklą, teikia metodinę pagalbą rengiant socialinius projektus, kad būtų įgyvendinti šioms organizacijoms suformuluoti uždaviniai. Imasi organizavimo ir koordinavimo veiksmų tam, kad efektyviai veiktų nevyriausybinių organizacijų, kurių teikiamos socialinės paslaugos yra įtrauktos į savivaldybės socialinių paslaugų planą, paraiškų priėmimo, atrankos, vertinimo ir savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo tvarka.Renka informaciją apie neįgaliųjų poreikius gyvenamojo būsto ir aplinkos pritaikymui, ruošia medžiagą komisijos posėdžiui, rengia ataskaitas ir kitus dokumentus šiais klausimais. Pagal seniūnijų pateiktus dokumentus ruošia išvadas teismui dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo asmeniui. Savivaldybės administracijos direktoriui įgaliojus, atstovauja Savivaldybės gyventojų interesams civilinėse bylose dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu, dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo. Nagrinėja gyventojų prašymus ir skundus socialinių paslaugų klausimais, rengia atsakymų projektus. Palaiko ryšius su pirminės sveikatos priežiūros, švietimo įstaigomis, Darbo birža, Psichikos sveikatos centru, VSDFV Akmenės skyriumi, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis socialinės paramos teikimo Savivaldybės gyventojams klausimais. Įgyvendindamas Strateginės partnerystės sutartį tarp rajono Savivaldybės ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, teikia informaciją ministerijai apie socialinių paslaugų teikimo rezultatus Savivaldybėje, organizuoja SPIS programos įgyvendinimą.Vykdydamas vyresniojo specialisto pareigas gali vykti automobiliu po rajono teritoriją ir už jo ribų. Vykdo kitus Socialinės paramos skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.Už savo funkcijų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 m. įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas, socialinių mokslų studijų sritis, socialinio darbo kryptis, socialinio darbo kvalifikacija; mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Outlook (MS Outlook Express), Internet Explorer bei SPIS programa; turėti ne mažesnę kaip 2 metų socialinio darbo patirtį; mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas; būti susipažinusiam ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, socialinę paramą, socialines paslaugas, lengvatas ir garantijas gyventojams, taip pat išmanyti socialinio darbo bei vadybos pagrindus; išmanyti Dokumentų tvarkymo, rengimo ir Dokumentų apskaitos taisykles bei teisės aktų rengimo tvarką, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


Įmonė siūlo


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: B
Pareigybės kategorija: 7

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Juridiniame skyriuje, 207 kab., L. Petravičiaus a. 2, Naujojoje Akmenėje.


Išsamesnė informacija: (8 425) 57 133, vida@akmene.lt, www.akmene.lt

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);
  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#50937
Jūs kandidatuojate į:
Socialinės paramos skyriaus vyresnysis specialistas
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!