https://www.cvmarket.lt/70234

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 70234

Darbo skelbimo numeris

70234

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2009 m. balandžio 27 d.
įsakymu Nr. 13B-456

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS
VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis – A.
3. Kategorija – 8.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Strateginio planavimo ir investicijų tarnybos vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti savivaldybės strateginio planavimo sistemas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – strateginiame planavime ir investicijų administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srityje, ekonomikos krypties, politikos mokslų krypties, sociologijos krypties, edukologijos krypties, vadybos ir verslo administravimo krypties, viešojo administravimo, teisės krypties.
7. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius strateginio planavimo procesą, regioninę plėtrą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, kitus finansavimo šaltinius.
8. Turėti ne mažesnę nei 6 mėn. darbo patirtį valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose arba 6 mėn. darbo patirtį projektų administravimo srityje.
9. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
10. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
11. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

12. Siekiant pritraukti papildomą finansavimą, analizuoti informaciją apie galimybes gauti finansinę paramą iš ES ir kitų finansinių šaltinių, informaciją pateikiant pagal sritį atsakingiems asmenims, dalyvauti rengiant ir teikiant paraiškas ir kitus dokumentus paramai gauti, rengti priskirtų projektų įgyvendinimo ataskaitas, mokėjimo prašymus, kitus dokumentus ir teikti juos paramos davėjo institucijai.
13. Konsultuoja savo kompetencijos srityje strateginio planavimo, projektų paraiškų rengimo klausimais savivaldybės skyrius, biudžetines įstaigas.
14. Rinkti duomenis, pasiūlymus rengiant strateginio planavimo dokumentus, rinkti duomenis apie strateginių dokumentų įgyvendinimą, vykdant jų stebėseną.
15. Vykdyti savivaldybės ryšių su užsieniu palaikymą, ruošti susirašinėjimo dokumentus skyriaus kompetencijos srityje, inicijuoti ir rengti bendrus projektus su užsienio partneriais, siekiant abipusės partnerystės naudos.
16. Siekiant pristatyti savivaldybę dalyvauti vietinėse ir tarptautinėse parodose.
17. Dalyvauti savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.
18. Pildyti skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir jį pateikti savivaldybės administracijos centralizuotai buhalterijai.
19. Ruošti reikiamus dokumentus ir teikti Valstybės investicijų programai, siekiant įgyvendinti investicines programas.
20. Vykdyti nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

21. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________________________


Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 8

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Teisės ir personalo skyriuje, 215 kab., Žeimių g. 13, Jonavoje.Išsamesnė informacija: (8 349) 50 086

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Jonava
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 20 d.
Įvestas:
2009 m. gegužės 11 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS