https://www.cvmarket.lt/69782

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Struktūrinių fondų skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69782

Darbo skelbimo numeris

69782

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Transporto investicijų direkcijos
direktoriaus 2009 m. balandžio 17 d.
įsakymu Nr. 1.3-32


STRUKTŪRINIŲ FONDŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Struktūrinių fondų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Struktūrinių fondų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti transporto infrastruktūros projektus, kuriems skiriamos Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos, ir kurie yra susiję su ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos “Ekonomikos augimo veiksmų programos” 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonių užduotimis, bei vykdyti jų įgyvendinimo priežiūrą vadovaujantis Transporto investicijų direkcijos (toliau – TID) procedūrų vadovais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – transporto infrastruktūros plėtros projektų įgyvendinime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacijos laipsnis) technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos arba statybos inžinerijos studijų krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų bendrąją darbo patirtį;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais transporto veiklą, su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais paramos teikimą susisiekimo sektoriui, Europos Sąjungos fondų valdymą ir naudojimą, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą;
6.4. mokėti anglų kalbą A2 lygiu (pagal Europos lygmenis);
6.5. žinoti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
6.6. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžius („MS Office“ programos);
6.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia pasiūlymus teikti paraiškas, inicijuodamas paraiškų teikimo procesą;
7.2. atlieka pateiktų paraiškų vertinimą, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl paraiškų prieš teikiant tarpinei institucijai, rengia vertinimo ataskaitas, užtikrindamas atrenkamų projektų atitikimą reikalavimams paramai gauti;
7.3. rengia sutarčių dėl paramos gavimo projektus ir organizuoja šių sutarčių pasirašymą;
7.4. atlieka išankstinę projekto vykdytojo organizuojamų viešųjų pirkimų dokumentų ir procedūrų kontrolę bei rengia išvadas dėl pirkimų sutarčių suderinimo, užtikrindamas viešųjų pirkimų dokumentų kokybę ir procedūrų skaidrumą;
7.5. atlieka projektų, priežiūrą jų įgyvendinimo laikotarpiu; atlieka projektų patikras jų įgyvendinimo vietose, registruoja šiuos patikrinimus, rengia ataskaitas, informuoja skyriaus vedėją apie pažeidimus;
7.6. gavęs informaciją apie tai, jog esama rimtų ES paramos ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo pažeidimų, taip pat jog pareiškėjas ar kitos institucijos pateikė klaidingą ar klaidinančią informaciją, praneša apie tai skyriaus vedėjui;
7.7. vykdo Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus privalomuosius informavimo ir viešumo veiksmus;
7.8. pagal kompetenciją registruoja, saugo, renka būtinus duomenis apie projektų įgyvendinimą ES struktūrinės paramos kompiuterinei informacinei valdymo ir priežiūros sistemai (SFMIS);
7.9. tikrina projektų vykdytojų mokėjimo prašymuose nurodytų išlaidų tinkamumą, atitiktį sutarties dėl ES paramos ir bendrojo finansavimo lėšų skyrimo sąlygoms;
7.10. rengia informaciją tarpinei institucijai, kurios reikia 2007-2013 m. struktūrinės paramos įgyvendinimo ataskaitoms parengti;
7.11. veda ir tvarko priskirtų projektų bylas procedūrų vadove nustatyta tvarka;
7.12. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio vadovybės pavedimus, siekiant TID strateginių tikslų įgyvendinimo.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Struktūrinių fondų skyriaus vedėjui.

______________________


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 11

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Transporto investicijų direkcijos priimamajame, 213 kab., J. Basanavičiaus g. 9, Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 266 5835

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 6 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 27 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS