https://www.cvmarket.lt/69102

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Sveikatos priežiūros paslaugų departamento Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69102

Darbo skelbimo numeris

69102

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – “A”.
3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

4. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa) Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga vykdyti ir užtikrinti šiame pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje –Privalomojo sveikatos draudimo politikos įgyvendinime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybinės ligonių kasos kompetencijai priskirtus klausimus.
6.2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir kontrolės skyriui priskirtus klausimus.
6.3. Išmanyti sveikatos priežiūros technologijų vertinimo pagrindinius principus, sugebėti juos taikyti praktiniame darbe.
6.4. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų srities (medicina, reabilitacija) išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį šioje srityje.
6.5. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą.
6.6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles.
6.7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.
6.8. Mokėti užsienio kalbas: rusų, anglų pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu.
6.9. Būti pareigingam, darbščiam, objektyviam, gebėti bendrauti.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas vykdo Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir kontrolės skyriui pavestas funkcijas pirminės ambulatorinės šeimos sveikatos priežiūros, slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos ir slaugos namuose, kurios yra:
7.1. Kontroliuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų kiekį ir kokybę.
7.2. Vertinti suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitikimą nustatytiems reikalavimams.
7.3. Rengti nurodymus teritorinėms ligonių kasoms neplaninei kontrolei atlikti.
7.4. Formuoti teritorinėms ligonių kasoms planinės kontrolės kryptis ir apimtis.
7.5. Rengti asmens sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų kontrolės atlikimo metodines rekomendacijas.
7.6. Analizuoti ir apibendrinti Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų nustatytus pažeidimus, sveikatos priežiūros įstaigoms teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, analizuoti tų pažeidimų priežastis, rengti periodines ataskaitas (apibendrintą praktiką) apie dažniausiai pasitaikančius pažeidimus.
7.7. Analizuoti ir apibendrinti duomenis, susijusius su pirminės ambulatorinės šeimos sveikatos priežiūros, slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos ir slaugos namuose paslaugų teikimu, teikti pasiūlymus dėl šių paslaugų teikimo optimizavimo.
7.8. Dalyvauti rengiant išvadas dėl nesutarimų (konfliktų) tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų, taikant (naudojant) apibendrintą praktiką ir metodines rekomendacijas.
7.9. Dalyvauti organizuojant bendrus posėdžius su teritorinėmis ligonių kasomis ir/ ar asmens sveikatos priežiūros įstaigomis apibendrintai praktikai aptarti.
7.10. Teikti pasiūlymus dėl sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto lėšų.
7.11. Nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus ir rengti atsakymų projektus.
7.12. Dalyvauti teisės aktų, susijusių su valstybės tarnautojui priskirtoms funkcijoms, projektų (asmens sveikatos priežiūros paslaugų detalizavime, apmokėjimo už asmens sveikatos priežiūros paslaugas tvarkų rengime ir kt.) rengime ir vertinime.
8. Laiku ir tinkamai vykdyti Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir kontrolės skyriaus vedėjo pavedimus.
9. Saugoti tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas.
10. Nuolat tobulinti žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

11. Valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 12

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Teisės skyriuje, 806 kab., Kalvarijų g. 147, Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 236 4142

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 14 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 7 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS