https://www.cvmarket.lt/69500

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Tarptautinių ryšių departamentas, Parlamentinių ryšių skyrius Vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69500

Darbo skelbimo numeris

69500

Darbo aprašymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS
TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ DEPARTAMENTO
PARLAMENTINIŲ RYŠIŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė - karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis – A.
3. Kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

4. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos (toliau – Kanceliarija) Tarptautinių ryšių departamento (toliau - Departamentas) Parlamentinių ryšių skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – padėti užtikrinti Lietuvos Respublikos Seimo tarpparlamentinių ryšių tęstinumą, rengti Seimo vadovų vizitams bei susitikimams su užsienio valstybių oficialiais asmenimis reikalingą informaciją; rengti užsienio valstybių parlamentų nariams bei tarnautojams bendradarbiavimo ir mainų programas bei koordinuoti jų įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis: tarptautiniai ryšiai.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, socialinių mokslų studijų srities politikos mokslų, teisės ar viešojo administravimo krypties magistro kvalifikacinį laipsnį. Turėti 1 metų darbo patirtį tarptautinio bendradarbiavimo srityje.
7. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, užsienio politikos sritį.
8. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Seimo statutu, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatais, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos reglamentu.
9. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
10. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, atlikti pavedimus.
11. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles.
12. Mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
13. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių ruošimo ir pristatymo, elektroninio pašto. Mokėti naudotis Interneto paslaugomis, kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų bei Europos Sąjungos institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais.
14. Įstatymo nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma “SLAPTAI”.
15. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, gebėti bendrauti, dirbti komandoje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

16. Siekdamas užtikrinti Seimo tarpparlamentinių ryšių tęstinumą, sistemina Skyriuje gautų Seimo narių komandiruočių ataskaitas, susitikimų atmintines ir kitą informaciją pagal priskirtą regioną; rengia ir periodiškai atnaujina pažymas apie parlamentinius ryšius su regiono valstybėmis.
17. Siekdamas padėti organizuoti priskirtų Seimo tarpparlamentinių ryšių grupių veiklą, vykdo grupės sekretoriaus funkcijas:
17.1. tvarko su grupės veikla susijusią korespondenciją, bylas, sistemina gaunamą informaciją;
17.2. kartu su grupės pirmininku organizuoja grupės posėdžius ir rengia jiems reikalingą medžiagą;
17.3. rengia grupės veiklos plano ir ataskaitų projektus, rengia grupės dokumentų projektus; esant reikalui kartu vyksta į vizitus, rengia komandiruočių ataskaitų projektus.
18. Siekdamas užtikrinti kokybišką pasirengimą Seimo vadovų vizitams į užsienį, susitikimams su užsienio valstybių oficialiais asmenimis:
18.1. nustatyta tvarka rengia vizitams, susitikimas reikalingą informaciją, esant reikalui, kartu vyksta į vizitus, rengia susitikimų atmintines;
18.2. dalyvauja vykstant užsienio valstybių oficialių asmenų ir diplomatų susitikimams su Seimo nariais ir rengia susitikimų atmintines;
18.3. pagal kompetenciją rengia Seimo vadovų laiškų projektus, teikia informaciją Lietuvos diplomatinėms atstovybėms užsienyje, užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms Lietuvoje, kitoms institucijoms.
19. Rengia tarpparlamentinio bendradarbiavimo ir mainų programas užsienio valstybių parlamentų nariams bei tarnautojams Europos Sąjungos Rytų kaimynystės politikos rėmuose.
20. Koordinuoja tarpparlamentinio bendradarbiavimo ir mainų programų užsienio valstybių parlamentų nariams bei tarnautojams Europos Sąjungos Rytų kaimynystės politikos rėmuose organizavimą bei įgyvendinimą
21. Sistemina ir apibendrina informaciją apie įgyvendintas tarpparlamentinio bendradarbiavimo ir mainų programas užsienio valstybių parlamentų nariams bei tarnautojams Europos Sąjungos Rytų kaimynystės politikos rėmuose; pagal poreikį rengia pažymas Seimo vadovybės oficialiems susitikimams su užsienio valstybių atstovais; rekomendacijas mainų programų tobulinimui.
22. Tam, kad būtų laiku suteikta informacija, pagal kompetenciją konsultuoja Seimo narius, Kanceliarijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus.
23. Pagal kompetenciją kartu su kitais Skyriaus tarnautojais ir darbuotojais tvarko ir ruošia dokumentus archyviniam saugojimui, kad būtų užtikrintas tinkamas dokumentų tvarkymas Skyriuje.
24. Vykdo kitas su Departamento veikla susijusias funkcijas ir Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus Kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.

VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJO, EINANČIO ŠIAS PAREIGAS, PAVALDUMAS

25. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_________________


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 12

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje (II rūmai), Gedimino pr. 53, Vilniuje


Išsamesnė informacija: 8-5 2396501

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 29 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 20 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS