https://www.cvmarket.lt/69787

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Teisėjo padėjėjas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69787

Darbo skelbimo numeris

69787

Darbo aprašymas

JONIŠKIO RAJONO APYLINKĖS TEISMO
TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga padėti teisėjui rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje, ruošti procesinių dokumentų projektus, padėti analizuoti, taikyti ar sisteminti teisės aktus, taip pat vykdyti kitas pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu.

III. VEIKLOS SRITYS
5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo dokumentų valdymo funkcijas teisės srityje.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis teisėjo padėjėjo pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą(teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba vienpakopį universitetinį teisinį išsilavinimą).
6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos bei tarptautiniais teisės aktais, teismų praktika, sekti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių teisės doktrinų raidą;
6.3. išmanyti ir gebėti praktiškai taikyti Lietuvos Respublikos bei tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius teismų sistemą, kompetenciją ir veiklą, teismo procesą, civilinius, darbo, baudžiamuosius teisinius santykius, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
6.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų projektų rengimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo metodiką;
6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Outlook Express, Internet Explorer;
6.8. savarankiškai ir nuolat kelti profesinę kvalifikaciją.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Teisėjo padėjėjo pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja ir teikia išvadas;
7.2. analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas ir referuoja apie jas teisėjui;
7.3. rengia procesinių dokumentų projektus;
7.4. teisėjo pavedimu nagrinėja (teisme gautus) asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus ir juos išnagrinėjęs pateikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, parengia reikiamų raštų projektus;
7.5. prireikus rengia kitų teismo dokumentų, teisės aktų, teisės aktais tvirtinamų dokumentų projektus, ataskaitas, apibendrinimus.
7.6. įveda duomenis į teismo informacinę sistemą LITEKO pagal priskirtą rolę ir pavedimo apimtį;
7.7. vykdo kitus teismo pirmininko, teisėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 11

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Joniškio rajono apylinkės teisme, 10 (teismo administracijos sekretorės) kab., Medžiotojų g. 1, Joniškyje.


Išsamesnė informacija: (8 426) 51203

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Joniškis
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 8 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 27 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS