https://www.cvmarket.lt/69100

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Teisėjo padėjėjas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69100

Darbo skelbimo numeris

69100

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.
Lygis – “A”.
Kategorija – 11.

II. TIKSLAS


Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjui su įstatymų ir kitų teisės aktų analize, taikymu ar sisteminimu susijusiais klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje ir vykdyti kitas teisėjo pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu.


III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas (socialinių mokslų studijų sritis( baigti vientisąsias universitetinės teisės krypties studijas arba turėti teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį)).
2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos bei tarptautiniais teisės aktais, teismų praktika, sekti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių teisės doktrinų raidą.
3. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
4. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų projektų rengimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo metodiką, mokėti dirbti kompiuteriu (Word, Excel, Outlook Express).
6. Mokėti užsienio kalbą, A1 lygis.
7. Savarankiškai ir nuolat kelti profesinę kvalifikaciją.
8. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, gebėti bendrauti.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, analizuoti ir teikti išvadas.
2. Išanalizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas ir referuoti apie jas teisėjui.
3. Rengti procesinių dokumentų projektus.
4. Teisėjo pavedimu nagrinėti (teisme gautus) asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus ir juos išnagrinėjus pateikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, parengti reikiamus raštus.
5. Prireikus rengti kitus teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus.
6. Vykdyti kitus teisėjo pavedimus, susijusius su teismo funkcijų vykdymu.


Susipažinau:


Teisėjo padėjėjas


_____________________
(parašas)


_______________________________________
(vardas, pavardė)


______________
(data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 11

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Teismo raštinėje, 201 kab., St. Batoro g. 41, Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 267 1901

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena, valstybės tarnautojas
Galioja iki:
2009 m. balandžio 14 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 7 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS