https://www.cvmarket.lt/69268

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Teisėjo padėjėjas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69268

Darbo skelbimo numeris

69268

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Pareigybė - karjeros valstybės tarnautojas.
Lygis - „A“.
Kategorija-11

II. PASKIRTIS

Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga padėti teisėjui rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje, ruošti procesinių dokumentų projektus, padėti analizuoti, taikyti ar sisteminti teisės aktus, taip pat vykdyti kitas pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu.


III. REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI,
EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba vientisųjų studijų universitetinį teisinį išsilavinimą.
2. Gerai mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų) B2 lygiu.
3. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, Outlook, Internet Explorer, mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis, informacinėmis technologijomis.
4. Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus tarnybai reikalingus norminius teisės aktus.
5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir taikyti raštvedybos taisykles, gebėti rengti procesinių dokumentų projektus.
6. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
7. Savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą savo kompetencijos ribose, teikti informaciją interesantams ir spręsti iškilusias problemas.
8. Deramai atlikti savo pareigas, nuolat tobulėti ir kelti kvalifikaciją.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę ir kitą informaciją, analizuoja ir teikia išvadas.
2. Analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas ir apie jas referuoja teisėjui.
3. Rengia teismo procesinių dokumentų projektus.
4. Teisėjo pavedimu nagrinėja (teisme gautus) asmenų skundus, pareiškimus ir prašymus, pateikia pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, parengia reikiamus raštų projektus, raštus.
5. Prireikus rengia kitus teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus, rengia ataskaitas.
6. Informacinėje sistemoje „LITEKO“ įveda duomenis, informaciją apie nagrinėjamas bylas, proceso eigą, procesinius veiksmus ir kita.
7. Esant būtinybei (ligos, komandiruočių, atostogų ir kitais atvejais) atlieka kitų teisėjų padėjėjų darbą.
8. Vykdo kitus teisėjo, teismo pirmininko pavedimus susijusius su teismo funkcijų vykdymu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

1. Teisėjo padėjėjas pavaldus teismo pirmininkui ir atsiskaito teisėjui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 11

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Teismo raštinėje, 305 kab., Laisvės pr. 79A. Vilnius


Išsamesnė informacija: (8 5) 262 4479

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 22 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 13 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS