https://www.cvmarket.lt/65286

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #65286

Teisės ir personalo skyriaus vedėjas

CVMarket.lt klientas
Kitur Lietuvoje
Nuoroda nukopijuota
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą, užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių aktų vykdymą Kalvarijos savivaldybės administracijoje (toliau – Savivaldybės), savivaldybės institucijose ir joms pavaldžiose įmonėse, įstaigose, įgyvendinti priemones teisėtumui užtikrinti, atstovauti savivaldybės institucijų interesus visų lygių teismuose

Pagrindinės funkcijos: Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:vadovauja skyriaus darbui;teikia Savivaldybės institucijoms ir Savivaldybės administracijos padaliniams konsultacijas teisės klausimais;atstovauja Savivaldybei Savivaldybės mero, administracijos direktoriaus įgaliojimu visų lygių bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose, kitose teisėtvarkos institucijose;rengia procesinius dokumentus teismui, renka ir teikia dokumentus teismams pagal jų įpareigojimus;apibendrina ir analizuoja bylų nagrinėjimo teisme rezultatus, informuoja Savivaldybės merą, administracijos direktorių, administracijos padalinius ir savivaldybei pavaldžias įstaigas ir įmones apie įsiteisėjusius teismo sprendimus ir teikia pasiūlymus dėl jų vykdymo; pateikia prašymus dėl vykdomųjų dokumentų išdavimo, teikia juos vykdyti antstoliams ir atstovauja savivaldybės interesams vykdymo procese;informuoja savivaldybės merą ir administracijos direktorių apie pasibaigusius teismo procesus; rengia pranešimus prokuratūrai ir kitoms ikiteisminio tyrimo institucijoms dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo; derina savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų bei sutarčių projektus ir juos vizuoja, teikia išvadas ir pastabas;teikia pasiūlymus bei išvadas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;7.11. nagrinėja skyriaus gautus ar skyriui perduotus pareiškimus, prašymus bei skundus ir rengia atsakymus ar teikia konsultacijas dėl atsakymų rengimo pagal savo kompetenciją;nagrinėja teisėtvarkos institucijų, Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje, kontrolės institucijų teikimus, išvadas bei sprendimus ir teikia pasiūlymus savivaldybės merui ir administracijos direktoriui;atlieka parengiamąjį darbą, reikalingą administracinės komisijos prie Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdžiams organizuoti, kontroliuoja nutarimų vykdymą;teikia pasiūlymus ir išvadas dėl teisinių paslaugų sutarčių su advokatais sudarymo;registruoja ir saugo skyriui pateiktus ir skyriaus parengtus dokumentus, taip pat iš teismų gaunamus procesinius dokumentus;tvarko skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos ribose; dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus įgyvendinti šioms komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;dalyvauja savivaldybės tarybos posėdžiuose, savivaldybės administracijos padalinių vadovų pasitarimuose;teisės aktų nustatyta tvarka vertina Teisės ir personalo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;rengia skyriaus veiklos darbo ataskaitas ir pateikia savivaldybės administracijos direktoriui; dalyvauja savivaldybės strateginio plėtros plano ir metinio biudžeto rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo procese.vykdo savivaldybės mero, administracijos direktoriaus kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą; mokėti dirbti Microsoft Office programomis, Internet Explorer; turėti teisinio darbo patirtį; būti susipažinusiam su LR Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, rengti teisės aktų projektus ir teisines išvadas, atstovauti teismuose ir kitose valstybės institucijose; mokėti tinkamai taikyti teisės aktus praktikoje; mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti teisinę informaciją, teikti išvadas; išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


Įmonė siūlo

-


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 12

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Juridiniame-personalo skyriuje, 205 kab., Laisvės g. 2, LT-69214 Kalvarijoje.Išsamesnė informacija: (8 343) 23 752


Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#65286
Jūs kandidatuojate į:
Teisės ir personalo skyriaus vedėjas
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!