https://www.cvmarket.lt/69968

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69968

Darbo skelbimo numeris

69968

Darbo aprašymas

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir personalo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga, kad būtų užtikrintas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros (toliau – Agentūra) kokybiškas teisėkūros procesas, teisės aktų taikymas, teisinių išvadų teikimas bei efektyvus Agentūros, Teisės ir personalo skyriaus funkcijų vykdymas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – valstybės tarnyboje, specialioje veiklos srityje – Agentūros teisinė veikla.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (teisės bakalauro ir teisės magistro laipsnis arba vienpakopis teisininko profesinis kvalifikacinis laipsnis);
6.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Agentūros veiklos sritį;
6.3. Išmanyti valstybės valdymo, valstybės tarnybos, viešojo administravimo,valstybės turto valdymo pagrindus, viešųjų pirkimų vykdymą, teisės aktų rengimo taisykles, žinoti valstybės tarnautojų teises ir pareigas;
6.4. Mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei teikti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.5. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6.6. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
6.7. Mokėti ne mažiau kaip vieną šių Europos Sąjungos oficialių kalbų: anglų, vokiečių ar prancūzų (B1 lygiu);
6.8. Turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
6.9. Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti lengvąjį automobilį.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės bei vietos savivaldos institucijomis.
7.2. Rengia, dalyvauja rengiant, vizuoja Agentūros rengiamus dokumentus, sudaromas ir pasirašomas sutartis bei kitus teisės aktus, teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų dokumentų, teisės aktų projektų.
7.3. Teikia pasiūlymus dėl Daugiabučių namų modernizavimo programos (toliau – Programa) įgyvendinimo, dalyvauja įgyvendinant Programą.
7.4. Kaupia ir apibendrina informaciją apie daugiabučių namų modernizavimo programos įgyvendinimą, vertina teisės aktus, reguliuojančius valstybės paramos teikimą, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo.
7.5. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, teikia išvadas ir pasiūlymus.
7.6. Rengia pasiūlymus Lietuvos būsto strategijos priemonių planavimui ir dalyvauja šių priemonių įgyvendinime.
7.7. Pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, rengia raštus bei atsakymus.
7.8. Atstovauja Agentūrai Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose valstybės institucijose.
7.9. Teikia teisinę informaciją Agentūros darbuotojams bei Agentūros internetiniam puslapiui, užtikrindamas informacijos sklaidą visuomenėje.
7.10. Informuoja Agentūros vadovus apie naujausių teisės aktų pakeitimus, užtikrina pateikiamų duomenų tikslumą.
7.11. Vykdo kitus Agentūros vadovybės ir tiesioginio vadovo pavedimus, siekiant užtikrinti sklandų skyriaus darbą.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 12

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Teisės ir personalo skyriuje, Švitrigailos g. 7 / A. Vivulskio g. 16, LT-03500 Vilniuje.Išsamesnė informacija: (8 5) 213 1460

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 13 d.
Įvestas:
2009 m. gegužės 3 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS