https://www.cvmarket.lt/59537

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #59537

Teismo posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas)

CVMarket.lt klientas
Prienai
Nuoroda nukopijuota
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą protokole, atlikti reikalingus paklausimus, sutvarkyti bylą teismo posėdžiui pasibaigus, išsiųsti procesinius dokumentus, taip pat atlikti kitą darbą, susijusį su raštinei priskirtų funkcijų vykdymu


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: aukštasis neuniversitetinis arba aukštesnysis, arba iki 1995 m. įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas; mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B1 lygiu; mokėti dirbti Microsoft Office programomis; gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą; savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis, taisyklingai, greitai ir įskaitomai rašyti; mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teismų veiklą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą ir jų taikymą valstybės tarnyboje; išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktų normas, reglamentuojančias teismo procesą, teismo protokolo turinį ir protokolo surašymo tvarką; išmanyti lietuvių kalbos ir raštvedybos taisykles, kalbos kultūros reikalavimus.

Pagrindinės funkcijos: Organizuoja teismo posėdį: išrašo teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismo posėdį, tai pažymi bylos informaciniame lape, išsiunčia išvardintus dokumentus, o jų nuorašus įsiuva į bylą, paruošia užklausimus ir raštus; išsiunčia byloje dalyvaujantiems asmenims teismo procesinių dokumentų (sprendimų, nuosprendžių, įsakymų, nutarčių, nutarimų) nuorašus, šaukimus ir pranešimus; tikrina teismo šaukimų ir kitų procesinių dokumentų proceso dalyviams įteikimą, paaiškėjus, kad dokumentas neįteiktas, praneša nagrinėjančiam bylą teisėjui, esant galimybei šaukimus ar kitus procesinius dokumentus išsiunčia pakartotinai; sudaro civilinių ir baudžiamųjų bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje, sąrašą, iškabina jį informaciniame stende. Baudžiamųjų bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje, sąrašą perduoda raštinės vedėjui; prieš teismo posėdį patikrina atvykusius asmenis ir sukviečia juos į posėdžių salę. Pasirūpina, kad prieš teismo posėdį ir po posėdžio pertraukos, teismo nurodytu laiku, visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, apie baigtą pasiruošimą informuoja teisėją. Teismo posėdžiui pasibaigus, atžymi šaukimuose laiką išbūtą teisme; rašo teismo posėdžio protokolą ir įstatymo numatytais terminais pateikia jį pasirašyti teisėjui; išrašo skubaus vykdymo vykdomuosius raštus ir juos išsiunčia išieškotojui; įveda visus duomenis apie bylos eigą į informacinę teismų sistemą LITEKO nuo jos perdavimo teisėjui iki bylos perdavimo į raštinę; įsiuva į bylą dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, posėdžio protokolą, proceso dalyvio pasižadėjimus, teismo nutartis, sprendimą, nuosprendį, sunumeruoja bylos lapus, surašo į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą; byloje pildo teismo pašto išlaidų lapelį. Bylą išnagrinėjus, apskaičiuoja bendrą sumą ir patvirtina savo parašu; sutvarko bylas prieš posėdžius, atiduodant į raštinę; nustatyta tvarka veda bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje apskaitos žurnalą, įrašo jame nagrinėjimo rezultatus, atidėjimo priežastis; ne vėliau kaip per tris dienas išnagrinėtas ir tvarkingai parengtas bylas atiduoda raštinei pasirašytinai; parengia apskųstas neišnagrinėtas ir nenagrinėtas (atsisakytos priimti, grąžintos nepašalinus trūkumų) bylas, kitą teisminę medžiagą nagrinėjimui ir išsiuntimui į aukštesnes instancijas, informuoja teismo raštinę; informuoja teismo raštinę apie bylas, išsiųstas ekspertizei atlikti, apie bylas, perduotas nagrinėti kitam teisėjui, įveda pakeitimus į informacinę sistemą LITEKO; pagal pateiktus prašymus ir gavus teisėjo rezoliuciją bei piliečio kvitą apie sumokėjimą už kopijavimą Teisingumo ministro nustatyta tvarka, daro dokumentų kopijas neišnagrinėtose bylose; išnagrinėjus bylą, pateikia informaciją proceso dalyviams apie bylinėjimosi išlaidų ar baudų apmokėjimą; kontroliuoja sustabdytas bylas, kad jose pastoviai būtų siunčiami užklausimai ir gaunami atsakymai į juos, informuoja apie tai teisėją; vykdo kitus teismo pirmininko, teisėjo ar raštinės vedėjo pavedimus, susijusius su jo tiesioginėmis funkcijomis; atsakingas už savalaikį ir kokybišką darbą; teismo dokumentų, informacijos tinkamą naudojimą ir saugojimą.


Įmonė siūlo


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: B
Pareigybės kategorija: 4

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Prienų rajono apylinkės teismo raštinėje, 1 kab. (I aukšte), J. Brundzos g. 12, Prienuose.Išsamesnė informacija: (8 319) 60 282


Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);
  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#59537
Jūs kandidatuojate į:
Teismo posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas)
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!