2022-07-29 11:26:48

Teismo posėdžių sekretorius

CVMarket.lt klientas

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą teismo posėdžio protokole, sutvarkyti bylą teismo posėdžiui pasibaigus, taip pat atlikti kitą darbą, susijusį su raštinei priskirtų funkcijų vykdymu.

Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: aukštasis neuniversitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas; mokėti dirbti kompiuteriu (elektroninis paštas, „Internet Explorer“, „Word“, „Excel“, teisinės informacijos kompiuterinė sistema LITLEX, teismų informacinė sistema LITEKO); savarankiškai planuoti, organizuoti pareiginių funkcijų atlikimą, būti pareigingam, darbščiam; išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą; išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Civilinio proceso kodekso teisės normomis, Teismų tarybos 2004-06-30 nutarimu Nr. 254 patvirtintomis Lietuvos Respublikos teismų (išskyrus Aukščiausiąjį Teismą) raštvedybos ir archyvų tvarkymo taisyklėmis; sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis, taisyklingai, greitai ir įskaitomai rašyti, išmanyti ir savo darbe vadovautis Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis; laikytis bendravimo, dalykinio pokalbio taisyklių, tarnybinio etiketo reikalavimų.

Įmonė siūlo

Papildoma informacija

Pareigybės lygis: B Pareigybės kategorija: 4 Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Klaipėdos apygardos teisme, 201 kab., Herkaus Manto g. 26, Klaipėdoje. Išsamesnė informacija: (8 46) 39 09 60 Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai: • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę; • mokėti lietuvių kalbą; • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams); • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą; • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme. Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471