https://www.cvmarket.lt/52386

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #52386

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas

CVMarket.lt klientas
Kaunas
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros Departamento teritorijų planavimo valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo (toliau – Skyriaus vedėjo) pareigybė reikalinga teritorijų planavimo valstybinei priežiūrai Kauno apskrities teritorijoje nustatyta tvarka vykdyti.

Pagrindinės funkcijos: Skyriaus vedėjo funkcijos:1. vadovauja Skyriui, sprendžia Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus ir yra atsakingas už skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti teritorijų planavimo vykdymą Kauno apskrityje;2. koordinuoja Skyriaus darbą, paskirsto Skyriui pavestas užduotis, siekiant užtikrinti tinkamą Departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimą;3. užtikrina LR įstatymų, LR Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, Apskrities viršininko įsakymų skyriuje įgyvendinimą, tam, kad būtų tinkamai įgyvendinti teritorijų planavimo valstybinės priežiūros skyriaus veiklos sritį reglamentuojantys teisės aktai;4. teisės aktų nustatyta tvarka per 20 darbo dienų patikrina, ar pateiktų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai atitinka planavimo sąlygas, ar atliktos visos teritorijų planavimo dokumentų rengimo, svarstymo, derinimo procedūros, ar sprendiniai ir procedūros atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, tam, kad būtų užtikrintas teritorijų planavimo dokumentų atitikimas teisės aktams;5. ne vėliau kaip per 10 dienų po dokumentų gavimo parengia raštus teritorijų planavimo organizatoriui, jei ne visi teritorijų planavimo dokumentai pateikti, tam, kad būtų užtikrintos teritorijų planavimo patikrinimo procedūros;6. nustačius teisės aktuose nurodytų reikalavimų pažeidimus, reikalauja juos ištaisyti teisės aktų nustatyta tvarka, kad būtų užtikrintas teritorijų planavimo dokumentų atitikimas teisės aktams;7. patikrinus teritorijų planavimo dokumentą ir nustatyta tvarka išnagrinėjus skundus dėl šio dokumento jei nėra esminių pažeidimų, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo patikrinti dokumentą gavimo dienos surašyti dokumento patikrinimo aktą su pasirašyta tikrinimo išvada dėl dokumento tvirtinimo tikslingumo ir pateikti Departamento direktoriui tvirtinti siekiant užtikrinti teisės aktuose numatytas procedūras;8. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus, susijusius su teritorijų planavimo valstybine priežiūra, rengia atsakymus į skundus ar prašymus, siekiant užtikrinti teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų nagrinėjimą;9. organizuoja nuolatinio saugojimo dokumentų bylų sutvarkymą ir pateikimą Valstybiniam archyvui ar Apskrities viršininko administracijos Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus Dokumentų poskyriui tolimesniam jų saugojimui, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų saugojimą, nuostatų laikymąsi; 10. pagal kompetenciją atstovauja Kauno apskrities viršininko administracijai komisijų darbe, siekiant užtikrinti komisijų darbo objektyvumą;11. pagal įgaliojimą atstovauja apskrities viršininkui ir Apskrities viršininko administracijai teismuose, tam, kad būtų tinkamai atstovauti apskrities viršininko, Apskrities viršininko administracijos interesai;12. rengia metines Skyriaus veiklos ataskaitas, teikia informaciją Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti informacijos tikslumą ir objektyvumą;13. rengia apskrities viršininko įsakymų projektus Skyriaus veiklos klausimais, Skyriaus nuostatus, specialistų pareigybių aprašymus, nustatyta tvarka vertina jų darbą, siekiant užtikrinti departamento darbo efektyvumą;14. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių tobulinimo ir kitais teritorijų planavimo valstybinės priežiūros klausimais, siekiant užtikrinti departamento darbo efektyvumą;15. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų arba meno studijų srities statybos inžinerijos arba architektūros krypties išsilavinimą; mokėti dirbti kompiuterių programomis: MS Word; MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer; turėti ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą projektavimo srityje ir vienerių metų vadovaujamojo darbo stažą; mokėti rengti teisės aktus, administracijos vidaus organizacinių, tvarkomųjų dokumentų projektus; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimą, valstybės tarnybą, administracinę teisę, raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, darbo santykių reguliavimą, juos suprasti ir mokėti taikyti praktikoje.


Įmonė siūlo


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A
Pareigybės kategorija: 14

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, II aukšto salėje (kab.), L.Sapiegos g. 10, Kaune


Išsamesnė informacija: (8 37) 20 95 95


Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);
  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#52386
Jūs kandidatuojate į:
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!