Vadovo testas

Atminkite, kad ne visi esame sutverti būti gerais vadovais. Atlikę šį testą sužinosite, ar jūs turite vadovaujamam darbui reikalingas savybes.

Perskaitykite kiekvieną teiginį ir parašykite, ar tai nepanašu į jus, gali būti panašu, ar panašu į jus.

1. Aš sugebu rasti išeitis iš sudėtingų situacijų.
2. Aš esu žinomas, kaip žmogus efektyviai siekiantis savo tikslų.
3. Aš stengiuosi, kad ir kiti mano komandos nariai tobulėtų.
4. Aš sugebu gerai valdyti savo laiką.
5. Man sekasi nustatyti prioritetus.
6. Aš moku išreikšti savo jausmus taip pat gerai, kaip ir savo idėjas.
7. Man patinka motyvuoti kitus atlikti bendras užduotis.
8. Darbe aš rodau gerą pavyzdį kitiems.
9. Aš sugebu perprasti tai kas vyksta ir priimti kritinius sprendimus.
10. Kiti žmonės žino mano nuomonę svarbiais klausimais.
11. Labiausiai aš noriu padėti kitiems sėkmingai dirbti.
12. Aš lengvai prisitaikau prie pokyčių vykstančių mano aplinkoje.
13. Aš sugebu analizuoti, apibendrinti ir įvertinti situacijas.
14. Aš sugebu aiškiai abibrėžti užduotis.
15. Man lengvai pavyksta sutelkti komandą darbui.
16. Aš keliu sau didelius veiklumo reikalavimus.
17. Aš sugebu rasti naujų problemų sprendimo būdų.
18. Aš moku tinkamai panaudoti humorą tam, kad sumažinti įtampą.
19. Aš sugebu kitiems padėti įžvelgti jų darbuose prasmę.
20. Esu pasirengęs prisiimti su vadovavimu susijusią riziką.
21. Aš sugebu įvertinti veiklos pasekmes.
22. Bendraudamas su kitais, būnu sąžiningas.
23. Aš galiu imtis iniciatyvos tam, kad paskatinti grupę veikti.
24. Aš didžiuojuosi savo darbu.
25. Aš sugebu įvertinti grupės veiklos rezultatus.
26. Bendraudamas su kitais, aš esu taktiškas ir jautrus.
27. Man patinka įkvėpti ir paskatinti kitus.
28. Aš domiuosi kitais žmonėmis, idėjomis ir kitais dalykais.
29. Aš pastoviai vertinu save ir savo darbą.
30. Man gerai sekasi įtraukti kitus į pokalbį ir jų išklausyti.
31. Aš sugebu atpažinti kitų savybes bei sugebėjimus ir juos priimti.
32. Aš esu pripažintas sąžiningu žmogumi.
33. Aš suprantu koks yra mano darbo indėlis bendrame rezultate.
34. Aš sugebu nustatyti aiškias veiklos kryptis kitiems.
35. Man patinka pažinti, skatinti ir motyvuoti kitus.
36. Aš esu tolerantiškas(a) kitų požiūriams.
37. Aš nusistatau pasiekiamus ir sunkius tikslus.
38. Su kitais aš elgiuosi pagarbiai ir oriai.
39. Aš sugebu efektyviai deleguoti užduotis kitiems.
40. Krizės metu aš moku stabilizuoti padėtį.
41. Aš sugebu ramiai dirbti, net ir esant spaudimui, dažnai keičiantis aplinkybėms.
42. Aš skatinu ir priimu naujas idėjas.
43. Man patinka motyvuoti kitus, suprantant jų poreikius ir siekius.
44. Aš sugebu efektyviai tvarkytis su stresu.
45. Aš sugebu išsikelti tikslus ir sekti jų pasiekimo progresą.
46. Aš rodau didelį susidomėjimą žmonėmis, kai jie kalba.
47. Man patinka duoti nurodymus kitiems.
48. Aš sugebu pripažinti klaidas nekaltindamas kitų.
CV MARKET