Smegenų lavinimo testas 2

1. Kodėl kanalizacijos šulinių dangčiai yra apvalūs, o ne kvadratiniai?
2. Trys stambūs žmonės bando tilpti po vienu mažu skėčiu, bet niekas nesušlampa. Kaip tai įmanoma?
3. Vyras pasistatė keturių sienų namą, kurio visos sienos yra nukreiptos į pietus. Kaip tai įmanoma?
4. Elektrinis traukinys važiuoja į pietus. Pučia šiurės vakarų vėjas. Kuria kryptimi rūks dūmai?
5. Kai kurie mėnesiai turi 30 dienų. Kai kurie – 31 dieną. Kiek mėnesių turi 28 dienas?
6. Moteris pagimdė du sūnus, kurie gimė tą pačią valandą, tą pačią dieną, tais pačiais metais, tačiau jie nėra dvyniai. Kaip tai įmanoma?
7. Kiek gimtadienių turi vidutinis vyras?
8. Archeologai tvirtina, kad rado monetų, ant kurių parašyta, kad jos pagamintos 46 ais metais prieš Kristų. Ar jūs tikite jais?
9. Ant tvoros sėdi penkiolika varnų ir ūkininkas šauna į trečią eilėje. Kiek varnų lieka ant tvoros?
10. Ar žmonės turi liepos 6-ąją Latvijoje?
CV MARKET