https://www.cvmarket.lt/69104

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Turto valdymo skyriaus Privatizavimo ir viešųjų pirkimų poskyrio vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69104

Darbo skelbimo numeris

69104

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turto valdymo skyriaus Privatizavimo ir viešųjų pirkimų poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Turto valdymo skyriaus Privatizavimo ir viešųjų pirkimų poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Savivaldybės turto privatizavimą (pardavimą) ir Savivaldybės administracijos vykdomas viešųjų pirkimų procedūras.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – Savivaldybės turto privatizavime (pardavime) ir viešųjų pirkimų organizavime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities (vadyba ir verslo administravimas) ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešuosius pirkimus, Savivaldybės turto privatizavimą, dokumentų rengimo taisyklėmis;
6.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. siekdamas tinkamai vykdyti Savivaldybės turto privatizavimo procedūras:
7.1.1. rengia objektų privatizavimo (pardavimo) programų projektus ir teikia informaciją apie privatizuojamus objektus informaciniuose leidiniuose;
7.1.2. organizuoja ir dalyvauja privatizavimo objektų apžiūrose;
7.1.3. tvarko potencialių pirkėjų registraciją, išduoda jiems registraciją patvirtinančius dokumentus;
7.1.4. tvarko privatizavimo objektų apskaitą, rengia privatizuotų objektų suvestines;
7.1.5. informuoja poskyrio vedėją ir privatizuojamo objekto pirkėją apie laiku neįvykdytus privatizavimo objektų pirkimo-pardavimo sutartyse prisiimtus pirkėjo įsipareigojimus;
7.2. vykdo nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Savivaldybės turto pardavimą:
7.2.1. teikia būtiną informaciją apie nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Savivaldybės turto pardavimą viešuosiuose aukcionuose;
7.2.2. rengia ir išduoda parduoto turto priėmimo-perdavimo aktus;
7.2.3. informuoja už Savivaldybės turto apskaitą atsakingą asmenį apie viešuosiuose aukcionuose parduotą turtą;
7.2.4. rengia parduoto Savivaldybės turto viešuosiuose aukcionuose suvestines;
7.2.5. sistemina ir rengia dokumentus, susijusius su Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įvertinimu;
7.2.6. renka informaciją bei rengia pažymas įstaigoms apie pirkėjo patikimumą;
7.3. siekdamas tinkamai vykdyti viešųjų pirkimų procedūras:
7.3.1. rengia viešųjų pirkimų dokumentus: konkursų sąlygas, skelbimus, pirkimų ataskaitas, pildo ir siunčia juos Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, teikia pirkimų dokumentus ir jų paaiškinimus tiekėjams;
7.3.2. inicijuoja komisijos posėdžius ir kviečia į juos komisijos narius;
7.3.3. rašo Viešųjų pirkimų tarnybai ir tiekėjams adresuotus raštus, paklausimus, paaiškinimus bei atsakymus į pretenzijas ar skundus;
7.3.4. informuoja atsakingus asmenis apie pastebėtus pažeidimus vykdant viešųjų pirkimų procedūras;
7.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Savivaldybės turto privatizavimo, nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Savivaldybės turto pardavimo, viešųjų pirkimų klausimais;
7.5. tvarko Privatizavimo ir viešųjų pirkimų poskyrio dokumentus ir perduoda juos archyvui;
7.6. teikia informaciją ir konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Savivaldybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose, Savivaldybės turto privatizavimo bei viešųjų pirkimų klausimais;
7.7. seka ir analizuoja Viešųjų pirkimų tarnybos tvarkomą informacinę sistemą interneto svetainėje, siekdamas gauti naujausią informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais;
7.8. vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir poskyrio vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS IR ATSKAITOMYBĖ

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Turto valdymo skyriaus Privatizavimo ir viešųjų pirkimų poskyrio vedėjui, pavaldus Turto valdymo skyriaus vedėjui ir atskaitingas Administracijos direktoriui per skyriaus vedėją;
9. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo laikytis Valstybės tarnybos įstatyme nustatytų valstybės tarnautojo pareigų ir atsakyti už jų tinkamą vykdymą.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 11

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Šiaulių miesto savivaldybės priimamajame, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose.Išsamesnė informacija: (8 41) 596 218

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Šiauliai
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 14 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 7 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS