https://www.cvmarket.lt/69447

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Urbanistinės plėtros departamento Architektūros ir miesto planavimo skyriaus vyresnysis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69447

Darbo skelbimo numeris

69447

Darbo aprašymas

URBANISTINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO
ARCHITEKTŪROS IR MIESTO PLANAVIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Urbanistinės plėtros departamento Architektūros ir miesto planavimo skyriaus vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 7.

II. PASKIRTIS

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga skyriaus infrastruktūros programoms ir planams rengti, viešųjų pirkimų dokumentams rengti, detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo bei kitoms sutartims rengti, kontroliuoti planavimo darbų eigą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas viešųjų pirkimų ir infrastruktūros planavimo priežiūros, sutarčių sudarymo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) technologijų mokslų studijų srities, statybos inžinerijos krypties ar menų studijų srities, architektūros krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį statybos inžinerijos ar teritorijų planavimo dokumentų rengimo srityje;
6.3. žinoti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teritorijų planavimą, viešojo pirkimo procedūras, dokumentų valdymą, skyriaus veiklą;
6.4. mokėti apibendrinti su pareigomis susijusią informaciją bei ją efektyviai panaudoti;
6.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, racionaliai naudojant laiką;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu (Word, Exel), gebėti naudotis internetu, teisinės bazės sistema.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja rengiant skyriaus infrastruktūros programas, tikrina techninius projektus;
7.2. teikia informaciją apie strateginio veiklos plano vykdymą;
7.3. rengia viešųjų pirkimų konkursų sąlygas;
7.4. rengia viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitų projektus;
7.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir rengia atsakymų projektus;
7.6. rengia savivaldybės institucijų teisės aktų projektus dėl detaliųjų planų rengimo, viešųjų pirkimų vykdymo, detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo;
7.7. rengia sutarčių projektus dėl infrastruktūros ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo, paslaugų ar prekių pirkimo po viešųjų pirkimų;
7.8. atlieka Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną (monitoringą) infrastruktūros požiūriu;
7.9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;
7.10. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
7.11. teikia savivaldybės struktūriniams padaliniams, teismams bei kitoms institucijoms patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų kopijas;
7.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, atitinkančius skyriaus tikslus ir funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 7

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Ryšių su visuomene skyriaus Priimamajame, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda


Išsamesnė informacija: 8 46 396134, 396085

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Klaipėda
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 29 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 19 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS