https://www.cvmarket.lt/62479

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #62479

Užimtumo rėmimo įgyvendinimo skyriaus vyresnysis specialistas

CVMarket.lt klientas
Varėna
Nuoroda nukopijuota
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Reikalinga teikti ieškantiems darbo piliečiams ir darbdaviams darbo biržos paslaugas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu (Žin.,2006, Nr.73-2726), Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymu (Žin., 2004.Nr.4-26), Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2007 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V- 41 patvirtintais Varėnos darbo biržos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais piliečių konstitucines teises į darbą bei užimtumo rėmimą.

Pagrindinės funkcijos: įgyvendinti Varėnos darbo biržos nustatytus darbo rinkos politikos tikslus ir uždavinius bei kitus pavedimus;teikti bedarbiams bei kitiems ieškantiems darbo asmenims paslaugas bei paramą, taikant jiems Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 73-2762), Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 4-26), juos lydinčių teisės aktų nuostatas darbo rinkos politikos priemones, remiančias jų užimtumą bei teisės į darbą įgyvendinimą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą;įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemones, vykdyti jų priežiūrą ir stebėseną:remiamo įdarbinimo priemones:įdarbinimas subsidijuojant;viešieji darbai;darbo rotaciją;tikrinti darbdavių pateiktų paraiškų dėl priemonių vykdymo, atitikimą teisės aktams bei įsidarbinimo planuose numatytam bedarbių poreikiui dalyvauti priemonėse;rengti sutartis su darbdaviais dėl priemonių organizavimo ir užtikrinti jos atitikimą teisės aktų reikalavimams, priemonių teisėtumą vizuoti parašu sutartyse su darbdaviais ir teikti skyriaus vedėjui vizuoti bei vykdyti sutartinių įsipareigojimų, asmenų dalyvavimo priemonėse stebėseną ir priežiūrą;rengti ir teikti nuolat veikiančiai komisijai vertinimui darbdavių prašymus ir pasiūlymus bei rekomendacijas dėl darbdavių prašymų patenkinimo;atlikti aktyvių darbo rinkos politikos priemonių ir užimtumo rėmimo programų patikras priemonių ir programų įgyvendinimo vietose;nukreipti bedarbius į priemones vadovaujantis patvirtintomis priemonės įgyvendinimo realizavimo schemomis;nustato lėšų poreikį užimtumo rėmimo priemonėms finansuoti;įrašo informacinius duomenis apie bedarbio dalyvavimą įdarbinimo subsidijuojant, viešuose darbuose ir darbo rotacijos priemonėje Ieškančiojo darbo asmens kortelėje ir kompiuterinėje duomenų bazėje;tiria ir įvertina įdarbinimo subsidijuojant, viešųjų darbų ir darbo rotacijos priemonės efektyvumą, analizuoja rėmimo priemonių išlaidų pagrįstumą;pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją ir nustatytos formos ataskaitas Užimtumo rėmimo įgyvendinimo skyriaus vedėjui, direktoriaus pavaduotojui ir Lietuvos darbo biržai;laikosi valstybės tarnautojų veiklos etikos principų;laikosi vidaus darbo tvarkos taisyklių ir kitų Varėnos darbo biržos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, apsaugos sistemos, higienos normų reikalavimų; materialinių vertybių ir dokumentų saugojimo tvarkos;ruošia, saugo ir tvarko dokumentus ir savalaikiai pagal raštvedybos reikalavimus perduoda juos saugoti į Varėnos darbo biržos archyvą;neatskleidžia asmens duomenų ar kitos konfidencialaus pobūdžio informacijos, susijusios su Darbo biržos ar klientų veikla;esant poreikiui Užimtumo rėmimo įgyvendinimo skyriaus vedėjo ar direktoriaus pavaduotojo nurodymu vykdo kitų skyriaus darbuotojų funkcijas ir atlieka kitas su skyriaus veikla susijusias užduotis;laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų;vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Darbo biržos vadovų ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių Darbo biržos tikslų įgyvendinimo;atsako už jam priskirtų funkcijų, kitų privalomų valstybės tarnautojui prievolių kokybišką ir savalaikį vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: aukštasis neuniversitetinis arba aukštesnysis, arba iki 1995 m. įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas; mokėti naudotis programine įranga (MS Office), internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazėmis; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį darbo rinkos institucijose; būti pareigingam, atsakingam, darbščiam, sąžiningam, tolerantiškam, kūrybiškam ir iniciatyviam; gebėti bendrauti, turėti darbo su žmonėmis patirties, išmanyti etikos normas; mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją; sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbo laiką; sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisykles; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais užimtumo rėmimo įstatymo įgyvendinimą ir gyventojų užimtumo klausimus, darbo santykių reguliavimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, sugebėti juos analizuoti ir taikyti praktikoje.


Įmonė siūlo


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: B
Pareigybės kategorija: 6

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo ir bendrųjų reikalų skyriuje, 202 kab., Savanorių g. 34, VarėnojeIšsamesnė informacija:(8 310) 31 621, 31 622

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);
  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#62479
Jūs kandidatuojate į:
Užimtumo rėmimo įgyvendinimo skyriaus vyresnysis specialistas
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!