https://www.cvmarket.lt/65126

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #65126

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMarket.lt klientas
Kaunas
Nuoroda nukopijuota
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybės tikslas yra įgyvendinti pagrindines Vaiko teisių konvencijos, Civilinio kodekso, Vaiko teisių pagrindų įstatymo nuostatas, ginti vaikų teises bei teisėtus interesus teismuose, valstybinėse institucijose, padėti turintiems gyvenimo, sveikatos, elgesio problemų vaikams adaptuotis šeimoje ir visuomenėje, pasirūpinti be tėvų globos likusiais vaikais, ginti jų turtinius interesus, organizuoti prevencinį darbą.


Pagrindinės funkcijos: vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Skyriaus vedėjo įsakymus vaiko teisių apsaugos klausimais; kreipiasi dėl vaiko teisių ir teisėtų jo interesų pažeidimo, dėl globos ir kitos jiems reikalingos socialinės paramos į atitinkamas valstybines institucijas ir reikalauja, kad būtų pašalintos vaiko teisių pažeidimo priežastys, atstovauja Skyriui teismuose, kai sprendžiami Skyriaus kompetencijai priskirti klausimai, teikia metodinę paramą, konsultacijas, sprendžia kitas vaiko teisių ir interesų apsaugos, jų globos, rūpybos problemas; įkurdina likusius be tėvų globos vaikus, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl laikinosios globos (rūpybos) steigimo, sudaro ir vykdo vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą, gina vaiko teises, šalina aplinkybes, dėl kurių vaikai šeimoje neprižiūrimi ar pažeidžiamos jų teisės; susipažįsta su šeimos socialinėmis, buitinėmis gyvenimo sąlygomis, teikia išvadas, dalyvauja teismo procese ir gina vaiko teises bei teisėtus interesus, nagrinėjant civilines bylas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, kai vienas arba abu sutuoktiniai yra nepilnamečiai, sutuoktinių, turinčių bendrų nepilnamečių vaikų, gyvenimo skyriumi, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, tėvų valdžios apribojimo ir apribojimo panaikinimo, santuokinio amžiaus sumažinimo, tėvystės (motinystės) nuginčijimo ir nustatymo, taip pat kitais Skyriaus kompetencijos klausimais, kai teismas priima nutartį; surenka visą reikiamą medžiagą ieškininių pareiškimų rengimui dėl tėvų valdžios apribojimo, vaiko atskyrimo nuo tėvų ar atskyrimo panaikinimo, vaiko gyvenamosios vietos ir nuolatinės globos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir globėjo skyrimo, rengia ieškininius pareiškimus teismui; lankosi socialinės rizikos šeimose, organizuoja socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, įrašymą į apskaitą, išbraukimą iš apskaitos ir apskaitos duomenų tvarkymą, siekiant užtikrinti vaiko teisių apsaugą; lankosi šeimose, tikrina nepilnamečių gyvenimo, buities ir ugdymo sąlygas, paima vaiką iš šeimos, kitų teisėtų vaiko atstovų ar kitos jo buvimo vietos, renka, kaupia ir sistemina informaciją apie vaiko teisių apsaugą, jo priežiūrą, teisių pažeidimus, rengia išvadas (rekomendacijas) dėl tikslingumo taikyti poveikio priemones nepilnamečiams ir kreipiasi dėl socialinės globos ir socialinių paslaugų poreikio nustatymo, teikia išvadas dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo Savivaldybės administracijos prevencinio darbo koordinavimo grupei, dalyvauja šios darbo grupės veikloje, siekiant pašalinti vaiko teisių pažeidimų priežastis ir sąlygas; rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais; vykdo nepilnamečių globos (rūpybos) priežiūrą; organizuoja likusio be tėvų globos vaiko laikinąją ir nuolatinę globą (rūpybą); duoda sutikimą dėl nepilnamečio, sulaukusio 16 metų, ir rūpintojo gyvenimo skyrium; renka informaciją iš teisėsaugos institucijų apie būsimų globėjų (rūpintojų), įtėvių teistumą, vaiko tėvų, sveikatą, apie nepilnamečių nėštumą, gimdymą, taip pat informuoja apie vaikus, patyrusius smurtą, vaikų savižudybes ar psichikos sutrikimus ir šių reiškinių prevenciją, apie girtaujančius, vartojančius narkotines ir toksines medžiagas, valkataujančius, patyrusius fizinį, seksualinį ar emocinį smurtą vaikus ir šių reiškinių priežastis, sąlygas ir prevenciją; įstatymų nustatytais atvejais, kai kyla reali grėsmė vaiko sveikatai ir gyvybei, kartu su policija nedelsiant paima vaiką iš tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų, ar kitos vaiko buvimo vietos ir perduoda jį globoti (rūpintis) įstatymų nustatyta tvarka;kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie šeimas ir jose augančius vaikus, kurių asmenines, socialines bei turtines teises dėl nepalankių šeimos ar kitų aplinkybių turi ginti valstybė ar visuomenė, taip pat neprižiūrimus socialiai ir pedagogiškai apleistus vaikus, jų elgesį; teikia informaciją tėvui ar motinai apie vaiką, negyvenantį kartu, išskyrus atvejus, kai tėvas ar motina kelia grėsmę vaiko sveikatai ir gyvybei, daro neigiamą poveikį jo elgesiui; organizuoja prevencinį darbą su tėvais, juos atstojančiais asmenimis, jeigu jie piktybiškai neauklėja savo vaikų, vengia juos išlaikyti, savo elgesiu daro jiems neigiamą įtaką, kreipiasi į atitinkamas teisėsaugos institucijas dėl įstatymuose numatytų civilinių, administracinių, baudžiamųjų poveikio priemonių tokiems tėvams ar juos atstojantiems asmenims taikymo; teikia duomenis vaikų globos institucijoms apie asmenį, pageidaujantį priimti vaiką į savo šeimą savaitgaliais, atostogų metu ir švenčių dienomis; pagal gyventojų prašymus teikia teismui pažymas dėl buto pardavimo, įkeitimo ar kitų turtinių klausimų, kai šeimoje yra nepilnametis vaikas; rengia projektus paramai iš struktūrinių fondų, įvairiems konkursams ir programoms; kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, susijusią su Skyriaus veikla; rengia metines ataskaitas apie priskirtų funkcijų vykdymą, teikia siūlymus darbui tobulinti; nuolatos atnaujina kompiuterinėje duomenų bazėje SPIS informaciją apie rizikos grupės šeimas, jų vaikus ir toms šeimoms teikiamas socialines paslaugas; vykdo kitas funkcijas, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus su vaiko teisių apsauga susijusius teisės aktus; vykdo kitus Administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Savivaldybės strateginiai tikslai.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas, socialinių mokslų studijų sritis; mokėti dirbti Microsoft Office programomis, gebėti naudotis kompiuterine duomenų baze „Strateginės partnerystės informacinė sistema“ (SPIS); turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo su socialinės rizikos grupės vaikais ir jų šeimomis patirtį; būti susipažinusiam su Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės aprašyme nurodytoms funkcijoms vykdyti; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti; mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti bendruosius raštvedybos principus ir Savivaldybės dokumentų rengimo tvarką.


Įmonė siūlo

-


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 10


Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, 218 kab., Savanorių pr. 371, Kaune.
Išsamesnė informacija: (8 37) 30 55 09


Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#65126
Jūs kandidatuojate į:
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!