https://www.cvmarket.lt/63467

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #63467

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Rokiškio skyriaus vyresnysis specialistas (pensijoms)

CVMarket.lt klientas
Rokiškis
Nuoroda nukopijuota
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Valtybinio socialinio draudimo fondo valdybos Rokiškio skyriaus vyresniojo specialisto (pensijoms) (toliau – vyresnysis specialistas) pareigybė reikalinga klientams konsultuoti valstybinių socialinio draudimo, nukentėjusiųjų asmenų ir mokslininkų valstybinių pensijų (toliau – pensijos), kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, specialaus lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų, transporto išlaidų kompensacijų (toliau – kompensacijos) skyrimo, apskaičiavimo ir mokėjimo klausimais, dokumentų, įrodančių asmenų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui (toliau – stažas) prilyginamus laikotarpius, buvusius iki 1993 m. gruodžio 31 d., ir pajamas, prilyginamas draudžiamosioms pajamoms (toliau – pajamos), turėtas per laikotarpį nuo 1984 m. sausio 1 d. iki 1993 m. gruodžio 31 d., pateikimo tvarką, priimti dokumentus dėl pensijų ir kompensacijų skyrimo, perskaičiavimo ir mokėjimo, įvertinti juos, patikrinti jų išdavimo pagrįstumą ir rengti spendimų dėl pensijų, kompensacijų skyrimo (neskyrimo), perskaičiavimo ir mokėjimo projektus, parengti bei išduoti pensijos, kompensacijos gavėjo pažymėjimus, apskaičiuoti valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą (toliau – stažas) bei prognozuojamos pensijos dydį asmenims, dar neturintiems teisės gauti valstybinio socialinio draudimo senatvės pensiją.

Pagrindinės funkcijos: Priima ir konsultuoja klientus dėl teisės į pensiją ar kompensaciją, pensijų ir kompensacijų skyrimo, apskaičiavimo, perskaičiavimo, mokėjimo, taip pat stažo, draudžiamųjų pajamų ir prognozuojamos pensijos dydžio apskaičiavimo asmenims, dar neturintiems teisės gauti socialinio draudimo pensijos, klausimais; priima ir registruoja prašymus ir dokumentus: pensijoms ir kompensacijoms skirti (perskaičiuoti) ir mokėti; pensijos ir kompensacijos mokėjimo vietai ar tvarkai pakeisti; įgytam stažui apskaičiuoti; prognozuojamos pensijos dydžiui nustatyti; pažymoms apie gautas (gaunamas) pensijas ir kompensacijas išduoti; pažymoms apie pensijos gavėjui iki mirties neišmokėtas pensijas išduoti; išmokoms pensijos ir kompensacijos gavėjo mirties atveju išmokėti; įvertina ir nustato, ar pateikti visi pensijai ir/ar kompensacijai reikalingi dokumentai ir/ar šie dokumentai teisingai užpildyti, reikalui esant tikslina pateiktus dokumentus, rengia paklausimų atitinkamoms institucijoms projektus ir teikia juos teritorinio skyriaus direktoriui, jo pavaduotojui (pensijoms); įvertina pateiktus stažą ir draudžiamąsias pajamas įrodančius dokumentus, juos sutikrina ir duomenis įveda į kompiuterinę duomenų bazę. Rengia dokumentų projektus, formuoja bylą apie asmens stažą ir pajamas bei pateikia tikrinti vyriausiesiems specialistams (pensijoms); formuoja pensijų ir kompensacijų gavėjų bylas, tvarko jų registraciją ir apskaitą, atlieka bylų inventorizaciją; rengia, registruoja ir išduoda pensijos ir kompensacijos gavėjų pažymėjimus bei pažymas apie mokamų pensijų ir kompensacijų dydžius ir įteikia juos gavėjams pasirašytinai, daro pateiktų dokumentų kopijas ir jas tvirtina; parengia pensijų ir/ar kompensacijų bylas bei sprendimų skirti (neskirti) pensiją/kompensaciją projektus; rengia sprendimų dėl nepriemokos/permokos nustatymo, išieškojimo, išmokėjimo, pensijos, kompensacijos mokėjimo pratęsimo, atnaujinimo, nutraukimo ar mokėjimo sustabdymo, projektus; pensijos gavėjo mirties atveju rengia sprendimų dėl vienkartinių sumų išmokėjimo mirusįjį asmenį laidojusiam asmeniui, dėl neišmokėtų sumų, pažymėjimo notarų biurui ir dėl negautos pensijos sumos išmokėjimo paveldėtojui projektus; daro žymą apie atitinkamos išmokos paskyrimą, paskyrus pensijas/kompensacijas, Prašymų pensijų klausimais registracijos žurnale; kompiuterinėje duomenų bazėje nurodo paskirtos išmokos mokėjimo terminą, mokėjimo būdą, duomenis apie išmokas paskirtas kitose institucijose ir kt.; įvertina dokumentus, suteikiančius informaciją apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos/kompensacijos mokėjimui ar dydžiui (apie gyvenamosios vietos pakeitimą, apsigyvenimą pensionate, neįgalumo ir/ar darbingumo nustatymą, pasibaigimą, pratęsimą, specialiųjų poreikių nustatymą ir kt.), koreguoja išmokos mokėjimą ar dydį, įvedant reikalingus duomenis į kompiuterinę duomenų bazę; teritorinio skyriaus direktoriui, jo pavaduotojui (pensijoms) pavedus, remiantis vykdomaisiais dokumentais kompiuterinėje duomenų bazėje, nurodo išskaitų dydį bei terminus; veda vykdomųjų dokumentų registraciją, tvarko išskaitymų pagal juos apskaitą, rengia mokėjimo nurodymus išskaitytų sumų pervedimui išieškotojams, rengia LR teisės aktais nustatytą informaciją apie išskaitymų vykdymą; rengia pensijos ir/ar kompensacijos išmokėjimo dokumentus; įveda duomenis pasibaigus pensijų/kompensacijų mokėjimo mėnesiui į kompiuterinę duomenų bazę iš mokėjimo žiniaraščių apie neišmokėtas pensijų/kompensacijų sumas; remiantis teritorinio skyriaus direktoriaus, jo pavaduotojui (pensijoms) sprendimais dėl permokų nustatymo, rengia išskaitymų iš pensijų/kompensacijų sprendimų projektus; informuoja prieš mėnesį iki pensijų ar/ir kompensacijos skyrimo termino pabaigos išmokos gavėją; vykdant priskirtas funkcijas, bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, kitomis įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis; teritorinio skyriaus direktoriui, jo pavaduotojui (pensijoms) pavedus atstovauja teritorį skyrių valstybės institucijose, savivaldos ar kitose įstaigose ir organizacijose pagal šios pareigybės kompetenciją; teritorinio skyriaus direktoriui, jo pavaduotojui (pensijoms) pavedus tikrina įmonių, įstaigų, organizacijų dokumentų apie stažą, pajamas ir darbo pobūdį išdavimo pagrįstumą, darbo faktą ir trukmę pagal samdytojų pažymas, surašo patikrinimo aktus; parengia pensijų, kompensacijų bylas išsiuntimui į kitus teritorinius skyrius, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, teismus ir kt.; kaupia, sistemina ir saugo iki perdavimo į teritorinio skyriaus archyvą pensijų/kompensacijų gavėjų bylas ir kitus dokumentus; dalyvauja organizuojamuose mokymuose, seminaruose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose, teritorinio skyriaus organizuojamuose pasitarimuose ir kituose renginiuose; vykdo kitus teritorinio skyriaus direktoriaus, jo pavaduotojo (pensijoms) pavedimus pagal šios pareigybės kompetenciją.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: aukštasis neuniversitetinis arba aukštesnysis, arba iki 1995 m. įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas; mokėti dirbti Microsoft Office programomis; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybinį socialinį draudimą, valstybinių socialinio draudimo pensijų bei valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą, transporto išlaidų kompensacijų ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo, išlaidų kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarką, išmanyti Valstybinių šalpos išmokų, Neįgaliųjų socialinės integracijos, Gyvenamosios vietos deklaravimo, Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso bei Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymus, darbingumo lygio, priežasčių bei specialiųjų poreikių nustatymo tvarkas tiek, kiek šie teisės aktai susiję su valstybinių socialinio draudimo bei valstybinių pensijų skyrimu ir mokėjimu, taip pat tarpvalstybines sutartis socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jos susijusios su šios pareigybės funkcijų atlikimu, gebėti jas taikyti praktiškai; būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.


Įmonė siūlo


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: B
Pareigybės kategorija: 6

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: VSDFV Rokiškio skyriuje, 103 kab., Nepriklausomybės a. 15, Rokiškyje.

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);
  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#63467
Jūs kandidatuojate į:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Rokiškio skyriaus vyresnysis specialistas (pensijoms)
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!