https://www.cvmarket.lt/53351

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #53351

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos vyriausiasis specialistas (teisininkas)

CVMarket.lt klientas
Vilnius
Nuoroda nukopijuota
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: užtikrinti tinkamą ir teisėtą ES socialinės apsaugos teisės aktų bei tarpvalstybinių sutarčių ir susitarimų vykdymą, vykdyti teisės aktų ir kitų įstaigoje rengiamų dokumentų atitikimo galiojantiems teisės aktams kontrolę, rengti ieškinius, skundus, atsiliepimus (atsikirtimus, dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus ar skundus, apeliacinius ir kasacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius ir kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms, taip pat kitus prašymus, pareiškimus ar skundus, sekti teismuose esančių civilinių ir administracinių bylų eigą, Europos Bendrijų Teisingumo teismo praktiką, apibendrinti Tarnybos išnagrinėtas civilines, administracines bylas ir informuoti Tarnybos direktorių, konsultuoti Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, viešąjį administravimą, taikymo klausimais bei draudėjus, apdraustuosius asmenis ir gyventojus pagal šios pareigybės kompetenciją.

Pagrindinės funkcijos: vykdo teisės aktų ir kitų Tarnyboje rengiamų dokumentų atitikimo galiojantiems teisės aktams kontrolę; teikia pastabas/pasiūlymus dėl įsakymų ir kitų Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengtų dokumentų pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios atsižvelgiant į nustatytus teisės aktų reikalavimus; informuoja valstybės tarnautojus ir darbuotojus apie teisės aktų pasikeitimus; konsultuoja Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, viešąjį administravimą, taikymo klausimais; konsultuoja Fondo valdybos teritorinius skyrius socialinį draudimą reglamentuojančių ES teisės aktų, Lietuvos Respublikos pasirašytų dvišalių sutarčių ir susitarimų taikymo klausimais; kontroliuoja, ar Tarnyboje laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų; kontroliuoja, ar Tarnyboje laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, reikalavimų; Tarnybos direktoriui pavedus, dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose Tarnyboje; Tarnybos direktoriui pavedus, dalyvauja rengiant Tarnybos sutarčių projektus ir užtikrina, kad Tarnybos sutartys būtų rengiamos laikantis teisės aktų reikalavimų; rengia ieškinius, skundus, atsiliepimus (atsikirtimus, dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus ar skundus, apeliacinius ir kasacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius ir kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms; seka teismuose esančių civilinių, administracinių ir baudžiamųjų bylų eigą, apibendrina Tarnybos išnagrinėtų civilinių, administracinių bei baudžiamųjų bylų rezultatus ir informuoja Tarnybos direktorių; bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo institucijomis, siekiant nustatyti asmenis, kurių neteisėtais veiksmais buvo padaryta žala Fondo biudžetui; Tarnybos direktoriui pavedus, atstovauja Tarnybos interesams visų instancijų teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, valstybės valdymo ir savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose; Tarnybos direktoriui pavedus, dalyvauja ekspertų grupėse, rengiančiose Lietuvos Respublikos dvišalių sutarčių ir susitarimų su kitomis šalimis socialinio draudimo srityje projektus, rengia įvairaus pobūdžio dokumentų projektus, nustatančius tokių sutarčių ir susitarimų įgyvendinimo tvarką bei procedūras; Tarnybos direktoriui pavedus, nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus; rengia Tarnybos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų projektus; Tarnybos direktoriui pavedus, tiria tarnybinius ir drausminius nusižengimus, rengia išvadas ir teikia jas Tarnybos direktoriui; vizuoja įsakymų projektus personalo ir veiklos klausimais; Tarnybos direktoriui pavedus, rengia konkursų į valstybės tarnautojų pareigas testų projektus; Tarnybos direktoriui pavedus, dalyvauja valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų rengime; Tarnybos direktoriui pavedus, rengia Tarnybos struktūrinių padalinių nuostatų bei pareigybių aprašymų projektus; Tarnybos direktoriui pavedus, dalyvauja įgyvendinant teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų saugą ir sveikatą, nuostatas Tarnyboje; dalyvauja rengiant Tarnybos veiklos planus; kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, pagal patvirtintą Tarnybos dokumentacijos planą iki jų perdavimo į Tarnybos archyvą; Tarnybos direktoriui pavedus, dalyvauja ruošiant kvalifikacinius reikalavimus ir specifikacijas; kaupia šios pareigybės funkcijų vykdymui reikalingus duomenis bei formuluoja pasiūlymus ir rengia užduotis programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui; Tarnybos direktoriui pavedus, atlieka rengiamų darbo metodikų, norminių teisės aktų ir kitų Tarnyboje rengiamų dokumentų projektų teisinį vertinimą pagal šios pareigybės kompetenciją; konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal šios pareigybės kompetenciją; bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybės valdymo ir savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikia duomenis auditui pagal šios pareigybės kompetenciją; vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas; vykdo kitus Tarnybos direktoriaus ar jo pavaduotojų pavedimus pagal šios pareigybės kompetenciją.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis); mokėti anglų kalbą įgudusiojo vartotojo C1 lygiu ir rusų kalbą pažengusiojo vartotojo B1 lygiu; mokėti dirbti Microsoft Office programomis; turėti teisinio darbo patirties; išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, valstybės tarnybos ir darbo santykių reguliavimą, viešąjį administravimą, civilinę, administracinę bei baudžiamąją teisę, civilinį ir baudžiamąjį procesą, administracinių bylų teiseną, akcinių bendrovių veiklą, viešuosius pirkimus ir duomenų apsaugą reglamentuojančius norminius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai; išmanyti socialinį draudimą reglamentuojančius ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos pasirašytas dvišales sutartis ir susitarimus socialinio draudimo srityje, būti susipažinusiam su teismų praktika civilinėse ir administracinėse bylose; mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus; išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai; gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; mokėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, sisteminį vertinimą.


Įmonė siūlo


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A
Pareigybės kategorija: 11

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyboje, 310 kab., Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius


Išsamesnė informacija: (8 5) 233 4592

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);
  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#53351
Jūs kandidatuojate į:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos vyriausiasis specialistas (teisininkas)
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!