https://www.cvmarket.lt/69270

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Vertimų skyriaus vedėjas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69270

Darbo skelbimo numeris

69270

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos generalinio
prokuroro 2008 m. spalio 29 d.
įsakymu Nr. I-157

(Lietuvos Respublikos generalinio
prokuroro 2009 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. I-48 redakcija)


GENERALINĖS PROKURATŪROS VERTIMŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS



I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Generalinės prokuratūros Vertimų skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 16.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus veiklą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Skyriaus vedėjas vykdo bendrosios veiklos srities – struktūros administravimo funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, be Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnyje nurodytų reikalavimų, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos (anglų, prancūzų arba vokiečių) krypties išsilavinimą;
(papunkčio pakeitimai: generalinio prokuroro 2009-03-31 įsakymas Nr. I-48)
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų administracinio darbo patirtį;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Prokuratūros įstatymu, teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius, kitais teisės aktais, reikalingais prokuratūros veikloje;
6.4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją arba ECDL pažymėjimą;
6.5. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimą ir įforminimą;
6.6. gebėti tvarkyti duomenis ir rengti išvadas;
6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus darbą, bendradarbiavimą su Generalinės prokuratūros padaliniais ir teritorinėmis prokuratūromis.
(papunkčio pakeitimai: generalinio prokuroro 2009-03-31 įsakymas Nr. I-48)

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Planuoti, organizuoti skyriaus veiklą ir atsakyti už skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą. Nustatyti skyriaus darbuotojų veiklos sritis, skirti pavaduojančius darbuotojus.
8. Skyriaus vertėjams paskirstyti užduotis, atsižvelgiant į jų sudėtingumą ir apimtis nustatyti vykdymo terminus.
9. Kontroliuoti užduočių vykdymą ir apskaitą, vykdyti vertėjų darbo krūvio stebėseną.
10. Teikti generaliniam prokurorui ir Generalinės prokuratūros kancleriui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų darbo užmokesčio ir priedų nustatymo, atsižvelgiant į kvalifikacijos vertinimo kriterijus: išsilavinimo mokslinį laipsnį, pažymėjimus dėl kvalifikacijos tobulinimo, gebėjimus versti iš daugiau kaip vienos kalbos, gebėjimą versti žodžiu (nuosekliai ir sinchroniškai), vertimo į/ iš užsienio kalbų kvalifikacinius vertinimus, gebėjimą rengti dokumentus užsienio kalba, gebėjimą versti daugiau nei mėnesio vidutinis darbo krūvis ir kitas darbo kokybei svarbias aplinkybes; taip pat siūlymus dėl skyriaus darbuotojų atleidimo iš pareigų, skatinimo ar drausminio poveikio priemonių taikymo.
11. Prireikus organizuoti prokuratūros veikloje reikalingų dokumentų vertimą, taip pat vertimą žodžiu, vertimų biuruose ir tvarkyti su tuo susijusius dokumentus.
12. Organizuoti bendradarbiavimą su Generalinės prokuratūros padaliniais ir teritorinių prokuratūrų vertėjais.
13. Nustatyta tvarka teikti Generalinės prokuratūros padalinių, teritorinių prokuratūrų prokurorams ir prokuratūros personalui reikiamą su vertimais susijusią informaciją ir duomenis.
14. Organizuoti kitų teisėsaugos institucijų ir teritorinių prokuratūrų pateiktų teisinės pagalbos pavedimų vertimų patikrinimą, jų kokybės įvertinimą ir prireikus spręsti dėl netinkamo vertimo grąžinimo.
15. Analizuoti, apibendrinti klaidas ir teikti teritorinėms prokuratūroms informaciją dėl užsienio kalbos teisinių terminų vartojimo ir taisyklingumo.
16. Rūpintis skyriaus vertėjų kvalifikacijos tobulinimu.
17. Sudaryti skyriaus vertėjų atostogų grafikus.
18. Teikti Generalinės prokuratūros kancleriui pasiūlymus dėl skyriaus darbo gerinimo.
19. Vykdyti kitas generalinio prokuroro (jo pavaduotojo) ir Generalinės prokuratūros kanclerio pavestas užduotis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

20. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Generalinės prokuratūros vadovui.
25. Jei skyriaus vedėjas laikinai negali eiti pareigų, dėl pavadavimo sprendžia Generalinės prokuratūros vadovas arba kancleris.
______________________________

Susipažinau:

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-



Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 16

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, 832 kab., Rinktinės g. 5A, Vilniuje



Išsamesnė informacija: (8-5) 266 2314, (8-5) 266 2357

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 22 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 13 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS