https://www.cvmarket.lt/52221

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #52221

Vyresnysis specialistas (pašalpoms)

CVMarket.lt klientas
Kėdainiai
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau vadinama Fondo valdyba) Kėdainių skyriaus (toliau vadinama teritorinio skyriaus) vyresniojo specialisto (pašalpoms) pareigybė reikalinga ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpų, socialinio draudimo išmokų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų bei žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei (toliau vadinama pašalpos ir išmokos) skyrimui ir mokėjimui, draudimo sumų apskaičiavimui valstybės lėšomis draudžiamiems asmenims ar jų šeimos nariams, sprendimų dėl nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimo draudiminiais ar nedraudiminiais įvykiais projektų rengimui, gautų prašymų, skundų, pareiškimų nagrinėjimui bei raštų rengimui, prašymų priėmimui ir gyventojų konsultavimui skyriaus kompetencijos klausimais

Pagrindinės funkcijos: priima ir konsultuoja gyventojus, apdraustuosius ir draudėjus ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpų apskaičiavimo, skyrimo ir mokėjimo, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimo draudiminiais/nedraudiminiais įvykiais, žalos atlyginimo dėl sveikatos sužalojimo darbe ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, bei socialinio draudimo išmokų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų skyrimo ir mokėjimo, draudimo sumų, mokėtinų valstybės lėšomis draudžiamam asmeniui ir jo šeimos nariams dėl nelaimingo atsitikimo tarnyboje, apskaičiavimo klausimais; priima, tikrina ir registruoja prašymus ir kitus dokumentus pašalpoms ir išmokoms skirti;norminiuose teisės aktuose nustatytais terminais apskaičiuoja pašalpas ir išmokas, rengia sprendimų dėl pašalpų ir išmokų skyrimo ar neigiamų sprendimų projektus ir teikia juos tikrinimui;rengia sprendimų dėl nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir nustatytų profesinių ligų pripažinimo draudiminiais/nedraudiminiais įvykiais projektus ir teikia juos tikrinimui;rengia paklausimų draudėjams, archyvams, kitoms įstaigoms ir organizacijoms projektus, pašalpų ir išmokų skyrimui reikalingiems trūkstamiems dokumentams gauti ir teikia juos Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriui, jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį ar vyriausiajam specialistui (pašalpoms); registruoja prašymus, rengia ir išduoda pažymas apie pašalpas ir išmokas; formuoja pašalpų ir išmokų gavėjų bylas, tvarko jų registraciją ir apskaitą; įstatymų nustatytais atvejais arba Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriui, jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus, atlieka jau paskirtų pašalpų ir išmokų perskaičiavimą, duomenų koregavimą; nagrinėja gyventojų prašymus, pareiškimus, skundus ir rengia atsakymų projektus bei teikia juos tikrinimui;kaupia, sistemina ir saugo iki perdavimo į Fondo valdybos teritorinio skyriaus archyvą pašalpų ir išmokų gavėjų dokumentus pagal šios pareigybės kompetenciją; skiriant ir mokant pašalpas ir išmokas, rengiant sprendimų dėl nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimo draudiminiais/nedraudiminiais įvykiais bei draudimo sumų apskaičiavimo projektus laikosi Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų, žalos atlyginimo skyrimo ir mokėjimo, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimo draudiminiais įvykiais, draudimo sumų apskaičiavimo bei nedarbingumo kontrolės taisyklių;teikia siūlymus teritorinio skyriaus direktoriaus pavaduotojui dėl programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo;vykdo kitus, su Fondo valdybos teritorinio skyriaus funkcijomis susijusius, Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriaus, jo pavaduotojo pagal kuravimo sritį pavedimus.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: aukštasis neuniversitetinis arba aukštesnysis, arba iki 1995 m. įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas; mokėti dirbti Microsoft Office programomis; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybinį socialinį draudimą, ligos ir motinystės socialinį draudimą, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinį draudimą, žalos atlyginimą dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, pašalpų ir išmokų skyrimą ir mokėjimą bei draudimo sumų, mokėtinų valstybės lėšomis draudžiamiems asmenims dėl nelaimingo atsitikimo tarnyboje, apskaičiavimą, nedarbingumo pažymėjimų, profesinės reabilitacijos pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų davimą ir tęsimą, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) bei profesinių ligų tyrimą ir pripažinimą draudiminiais įvykiais; išmanyti darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo santykius, civilinę ir civilinio proceso teisę reglamentuojančius teisės aktus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su skyriaus funkcijų atlikimu, gebėti juos taikyti praktiškai; mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.


Įmonė siūlo


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: B
Pareigybės kategorija: 6

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriuje, 208 kab., Knypavos Rinka 1, Kėdainiuose.


Išsamesnė informacija: (8 347) 68 644

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);
  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#52221
Jūs kandidatuojate į:
Vyresnysis specialistas (pašalpoms)
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!