https://www.cvmarket.lt/61227

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #61227

Vyriausiasis specialistas (nedarbingumo kontrolei) (karjeros valstybės tarnautojas)

CVMarket.lt klientas
Kaišiadorys
Nuoroda nukopijuota
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kaišiadorių skyriaus (toliau vadinama VSDFV Kaišiadorių skyrius) vyriausiojo specialisto (nedarbingumo kontrolei) pareigybė reikalinga vykdyti nedarbingumo kontrolę atliekant nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ir tęsimo pagrįstumo bei teisėtumo patikrinimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose; vertinti laikinojo nedarbingumo asmeniui nustatymo teisingumą ir nedarbingumo pažymėjimų tęsimo pagrįstumą Gydytojų konsultacinėse komisijose; tikrinti darbingumo lygio nustatymo asmenims teisingumą ir teisės aktų nustatyta tvarka ginčyti nepagrįstus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama NDNT) priimtus sprendimus; vertinti profesinės ligos diagnozės nustatymą asmenims bei teisės aktų nustatyta tvarka šią diagnozę ginčyti Centrinėje darbo medicinos ekspertų komisijoje (toliau vadinama CDMEK) siekiant racionalaus ir pagrįsto Valstybinio socialinio draudimo fondo bei valstybės biudžeto lėšų išmokoms naudojimo; tikrinti profesinės reabilitacijos pažymėjimų tęsimo pagrįstumą profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose; vertinti draudiminio įvykio padarinius apdraustiesiems, draudžiamiems valstybės lėšomis dėl nelaimingų atsitikimų tarnyboje; teikti išvadas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo/nepripažinimo draudiminiais įvykiais nustatymo klausimais. Nagrinėti šiais klausimais gautus prašymus, skundus, pareiškimus ir rengti atsakymų į juos projektus. Aiškinti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, apdraustiesiems, draudėjams nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą reglamentuojančius teisės aktus, siekiant užtikrinti laikinojo nedarbingumo ir darbingumo lygio nustatymo teisingumą. Atstovauti VSDFV Kaišiadorių skyrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų Gydytojų konsultacinėse komisijose, CDMEK, Ginčų komisijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama Ginčų komisija) – ginčijamais laikinojo nedarbingumo ekspertizės, profesinės ligos ar darbingumo lygio nustatymo atvejais, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, kitose įstaigose ir organizacijose.

Pagrindinės funkcijos: Atlieka nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ir tęsimo pagrįstumo bei teisėtumo patikrinimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei vertina laikinojo nedarbingumo asmeniui nustatymo teisingumą ir nedarbingumo pažymėjimų tęsimo pagrįstumą Gydytojų konsultacinėse komisijose;vertina draudiminio įvykio padarinius apdraustiesiems, draudžiamiems valstybės lėšomis dėl nelaimingų atsitikimų tarnyboje, teikia išvadas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo/nepripažinimo draudiminiais įvykiais nustatymo klausimais;tikrina darbingumo lygio nustatymo teisingumą, ginčyti nepagrįstus NDNT priimtus sprendimus, vertina profesinės ligos diagnozės nustatymą asmenims bei teisės aktų nustatyta tvarka šią diagnozę ginčyti CDMEK siekiant racionalaus ir pagrįsto Valstybinio socialinio draudimo fondo bei valstybės biudžeto lėšų išmokoms naudojimo;tikrina profesinės reabilitacijos pažymėjimų tęsimo pagrįstumą profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose;atlikus patikrinimą surašo patikrinimo pažymas, patikrinimo aktus, išvadas dėl draudiminio įvykio padarinių ir teikia VSDFV Kaišiadorių skyriaus direktoriui arba jo pavaduotojui (įmokoms, pašalpoms ir nedarbingumo kontrolei). Teikia išvadas dėl nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų tyrimo ir pripažinimo draudiminiais ar nedraudiminiais įvykiais;Europos tarybos reglamentuose Nr.1408/71/EEB ir Nr.574/72/EEB nustatytais atvejais pildo šių reglamentų taikymui reikalingus dokumentus, susijusius su asmens laikinuoju nedarbingumu ir motinyste;analizuoja ir apibendrina informaciją apie laikinąjį nedarbingumą, darbingumo lygio nustatymą, nustatytas profesines ligas, teikia išvadas VSDFV Kaišiadorių skyriaus direktoriui arba jo pavaduotojui (įmokoms, pašalpoms ir nedarbingumo kontrolei);VSDFV Kaišiadorių skyriaus direktoriui arba jo pavaduotojui (įmokoms, pašalpoms ir nedarbingumo kontrolei) pavedus atstovauja VSDFV Kaišiadorių skyrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų Gydytojų konsultacinėse komisijose, Ginčų komisijoje - ginčijamais laikinojo nedarbingumo ekspertizės ar darbingumo lygio nustatymo atvejais, CDMEK posėdžiuose – ginčijant profesinių ligų diagnozių nustatymą, nelaimingo atsitikimo tyrimo komisijoje - tiriant sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe bei ūmias profesines ligas; VSDFV Kaišiadorių skyriaus direktoriui arba jo pavaduotojui (įmokoms, pašalpoms ir nedarbingumo kontrolei) pavedus atstovauja VSDFV Kaišiadorių skyrių teismuose, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, kitose įstaigose ir organizacijose;teikia VSDFV Kaišiadorių skyriaus direktoriui, jo pavaduotojui (įmokoms, pašalpoms ir nedarbingumo kontrolei) išvadas dėl žalos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nustatymo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms nepagrįstai išduodant ar tęsiant nedarbingumo pažymėjimus arba nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus. Teikia pasiūlymus dėl nepagrįstai išmokėtų pašalpų išieškojimo iš asmens sveikatos priežiūros, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų ar pašalpų gavėjų. Probleminiais atvejais ruošia paklausimų Fondo valdybai projektus ir teikti juos VSDFV Kaišiadorių skyriaus direktoriui arba jo pavaduotojui (įmokoms, pašalpoms ir nedarbingumo kontrolei);vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateikiamus dokumentus sutarčių sudarymui su VSDFV Kaišiadorių skyriumi dėl teisės duoti ir tęsti nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus, vykdo šių sutarčių laikymosi priežiūrą (nuolat tikrinti informaciją apie gydytojus, turinčius teisę išduoti ir tęsti nedarbingumo pažymėjimus bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus (licencijų galiojimą, gydytojų spaudus), taip pat informaciją apie asmens sveikatos priežiūros įstaigas (licenciją ir kt.));vykdant nedarbingumo kontrolę, laikosi Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų, žalos atlyginimo skyrimo ir mokėjimo, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimo draudiminiais įvykiais, draudimo sumų apskaičiavimo bei nedarbingumo kontrolės taisyklių;konsultuoja apdraustuosius, asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojus, draudėjus dėl laikinojo nedarbingumo ekspertizės ir nedarbingumo kontrolės, susijusios su ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpų, socialinio draudimo išmokų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, žalos atlyginimo skyrimu ir mokėjimu, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimu draudiminiais įvykiais, draudiminio įvykio padarinių vertinimu dėl draudimo sumų apskaičiavimo asmenims, draudžiamiems valstybės lėšomis pagal šios pareigybės kompetenciją;VSDFV Kaišiadorių skyriaus direktoriui, jo pavaduotojui (įmokoms, pašalpoms ir nedarbingumo kontrolei) pavedus, nagrinėja asmens sveikatos priežiūros įstaigų, apdraustųjų asmenų, gyventojų rašytinius bei žodinius skundus ir pareiškimus, rengia atsakymų projektus, taip pat rengia atsakymų projektus į paklausimus, gautus iš kitų įstaigų bei organizacijų; pildo VSDFV Kaišiadorių skyriaus veiklos rizikos veiksnių identifikavimo lenteles;pagal šios pareigybės kompetenciją kaupia, sistemina ir saugo iki perdavimo į VSDFV Kaišiadorių skyriaus archyvą organizacinius, tvarkomuosius ir kitus dokumentus, susijusius su VSDFV Kaišiadorių skyriaus funkcijų vykdymu;vykdo kitus, su VSDFV Kaišiadorių skyriaus funkcijomis susijusius, VSDFV Kaišiadorių skyriaus direktoriaus, jo pavaduotojo (įmokoms, pašalpoms ir nedarbingumo kontrolei) pavedimus.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities: medicinos krypties (baigus vientisąsias universitetines medicinos krypties studijas), visuomenės sveikatos krypties (baigus magistrantūros studijas), slaugos krypties (baigus magistrantūros studijas), farmacijos (baigus magistrantūros studijas), reabilitacijos krypties (baigus magistrantūros studijas) išsilavinimą; mokėti dirbti Microsoft Office programomis; mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai; mokėti savarankiškai planuoti savo darbą, pasirinkti darbo metodus, užtikrinti funkcijų atlikimą bei kokybišką problemų sprendimą laiku; išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Valstybinio socialinio draudimo, Ligos ir motinystės socialinio draudimo, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo, Neįgaliųjų socialinės integracijos, Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinąjį įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, laikinojo nedarbingumo, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, profesinių ligų nustatymą; ginčų dėl neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo nagrinėjimo tvarkas; nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų, darbingumo lygio pažymų, profesinės reabilitacijos pažymėjimų išdavimo taisykles bei tvarkas; nedarbingumo kontrolės vykdymą; nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimą draudiminiais įvykiais bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimą; draudiminio įvykio padarinių vertinimą dėl draudimo sumų apskaičiavimo asmenims, draudžiamiems valstybės lėšomis; tarpvalstybines sutartis socialinės apsaugos srityje, Valstybės tarnybos ir Viešojo administravimo įstatymus ir gebėti juos taikyti praktiškai; būti susipažinusiam su Civiliniu kodeksu, Civilinio proceso kodeksu, Sveikatos draudimo, Sveikatos sistemos, Sveikatos priežiūros įstaigų, Medicinos praktikos, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymų, Europos Tarybos reglamentų Nr.1408/71/EEB bei Nr.574/72/EEB nuostatomis tiek, kiek šių teisės aktų nuostatos susijusios su nedarbingumo kontrole ir pašalpų, išmokų, žalos atlyginimo skyrimu ir mokėjimu, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimu draudiminiais įvykiais, draudimo sumų apskaičiavimu ir gebėti šių teisės aktų nuostatas taikyti praktikoje.


Įmonė siūlo


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A
Pareigybės kategorija: 9

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kaišiadorių skyriuje, 321 kab., Bažnyčios g. 4, LT-56121 Kaišiadoryse.


Išsamesnė informacija: (8 346) 52 085

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);
  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#61227
Jūs kandidatuojate į:
Vyriausiasis specialistas (nedarbingumo kontrolei) (karjeros valstybės tarnautojas)
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!