https://www.cvmarket.lt/69785

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Vyriausiasis specialistas (pensijoms)

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69785

Darbo skelbimo numeris

69785

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Vilniaus skyriaus direktoriaus
2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V- 20

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (PENSIJOMS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyriausiojo specialisto (pensijoms) pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto (pensijoms) pareigybė reikalinga užtikrinti paskirtų Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų, valstybinių našlių ir našlaičių pensijų, taip pat personalinių pensijų (toliau – valstybinės pensijos) mokėjimą ir mokėjimo administravimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Valstybinių pensijų mokėjimas ir mokėjimo administravimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
6.2. Turėti ne mažesnį kaip 2 metų darbo patirtį valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo srityje.
6.2. Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinių pensijų skirimą ir mokėjimą.
6.4. Būti susipažinęs su išmokų taikomosios sistemos valdymu.
6.5. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
6.6. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei būti gerai susipažinęs su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis ir gebėti jas taikyti praktiškai.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Organizuoja ir kontroliuoja vyresniųjų specialistų darbą, susijusį su valstybinių pensijų mokėjimu.
7.2. Konsultuoja vyresniuosius specialistus valstybinių pensijų mokėjimo klausimais, teikia jiems metodinę ir praktinę pagalbą.
7.3. Konsultuoja valstybinių pensijų gavėjus valstybinių pensijų mokėjimo klausimais.
7.4. Tikrina sprendimų dėl valstybinių pensijų mokėjimo pratęsimo ar atnaujinimo projektų pagrįstumą.
7.5. Tikrina sprendimų dėl valstybinės pensijos mokėjimo sustabdymo projektų pagrįstumą.
7.6. Tikrina sprendimų dėl valstybinės pensijos mokėjimo nutraukimo projektų pagrįstumą

7.7. Įvertina duomenis, kurių pagrindu siūloma išskaityti iš valstybinės pensijos gavėjo permoką, susidariusią nepranešus apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos mokėjimui, arba dėl draudžiamųjų pajamų mokėjimo ir rengia sprendimų dėl permokų nustatymo ir išieškojimo projektus.
7.8. Tikrina mokėjimo nurodymų dėl pensijos dalies mokėjimo už išlaikymą globos įstaigoje, pagrįstumą.
7.9. Tikrina sprendimų dėl išmokos valstybinės pensijos gavėją laidojusiam asmeniui skyrimo ar negautos valstybinės pensijos sumos išmokėjimo pagal paveldėjimo teisės liudijimus projektus.
7.10. Kontroliuoja ar valstybinės pensijos mokamos nustatytais terminais.
7.11. Informuoja valstybinių pensijų gavėjus apie pasikeitimus, susijusius su valstybinės pensijos mokėjimu.
7.12. Teritorinio skyriaus direktoriui įgaliojus, išduoda pensijos gavėjo pažymėjimus valstybinių pensijų gavėjams.
7.13. Teritorinio skyriaus direktoriui įgaliojus, išduoda valstybinių pensijų gavėjams pažymas apie priskaičiuotas ar/ir išmokėtas valstybinės pensijos sumas.
7.14. Teritorinio skyriaus direktoriui įgaliojus, tvirtina dokumentų kopijas.
7.15. Tikrina suformuotus korektūrų sąrašus, duoda pavedimus vyresniajam specialistui ištaisyti klaidas, rengia apibendrintą informaciją ir ne rečiau kaip kartą per ketvirtį teikia ją direktoriaus pavaduotojui (pensijoms).
7.16. Rengia sutarčių su pensijas mokančiomis įstaigomis pakeitimo projektus ir teikia juos direktoriaus pavaduotojui (pensijoms).
7.17. Teikia duomenis apie mokamas valstybines pensijas kitoms institucijoms pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasirašytas duomenų teikimo sutartis.
7.18. Kaupia, sistemina ir saugoja su šios pareigybės funkcijomis susijusius dokumentus pagal patvirtintą Teritorinio skyriaus dokumentacijos planą, iki jie bus perduoti į Teritorinio skyriaus archyvą.
7.19. Teritorinio skyriaus direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui (pensijoms) pavedus, nagrinėja prašymus ar/ir skundus dėl sprendimų, susijusių su valstybinių pensijų mokėjimu, išskaitomis.
7.20. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės valdymo ir savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.21. Vykdo kitus Teritorinio skyriaus direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo (pensijoms) pavedimus, pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.22.Vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Teritorinio skyriaus direktoriaus pavaduotojui (pensijoms).


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 9

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Teisės ir personalo skyriuje, 622 kab., Laisvės pr. 28, Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 252 5414

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 6 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 27 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS