https://www.cvmarket.lt/69794

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69794

Darbo skelbimo numeris

69794

Darbo aprašymas

NEMUNO DELTOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (VYRIAUSIOJO REKREACIJOS VADYBININKO)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyriausiasis specialistas (vyriausiasis rekreacijos vadybininkas) yra karjeros valstybės tarnautojas
2. Pareigybės lygis – A
3. Pareigybės kategorija – 9

II. PASKIRTIS

4. Nemuno delos regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) vyriausiojo specialisto (vyriausiojo rekreacijos vadybininko) pareigybė reikalinga koordinuoti ir kontroliuoti rekreacinę veiklą Nemuno deltos regioniniame parke.
III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas bendradarbiauja su atitinkamomis institucijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis, vykdančiais rekreacinę veiklą regioniniame parke, užtikrina šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi bei rekreacinės plėtros kontrolę, skatina ir užtikrina pažintinio turizmo plėtros prioriteto įgyvendinimą, organizuoja, koordinuoja bei vykdo rekreacinių zonų, esančių regioniniame parke priežiūrą ir tvarkymą, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus atitinkamiems įstatymams ir poįstatyminiams teisės aktams tobulinti ar rengti, dalyvauja rengiant Nemuno deltos regioninio parko planavimo dokumentus, pažintinio turizmo trasų projektus, nagrinėja ir teikia pasiūlymus bei išvadas kitų institucijų rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams rekreacijos srityje.

IV . SPACIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Vyriausiasis specialistas (vyriausiasis rekreacijos vadybininkas) privalo:
6.1. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą;
6.2. žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, regioninių parkų veiklai nustatytus tikslus ir uždavinius;
6.3. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
6.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. žinoti raštvedybos, teisės aktų rengimo taisykles;
6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
6.8. mokėti anglų kalbą B1 lygiu;
6.9. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities rekreacijos ir turizmo krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties išsilavinimą;
6.10. turėti B klasės vairuotojo pažymėjimą;
6.11. asmeninės savybės: pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, komunikabilumas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiojo specialisto (rekreacininko) funkcijos yra:
7.1. kaupti ir sisteminti informaciją apie regioniniame parke esančius rekreacinius išteklius, jų būklę;
7.2. teikti direktoriui siūlymus dėl rekreacinių išteklių būklės pagerinimo;
7.3. pagal kompetenciją dalyvauti Direkcijos užsakytų teritorijų planavimo dokumentų rengimo procese, svarstymo, derinimo procedūrose;
7.4. pagal kompetenciją nagrinėti ir nustatyta tvarka teikti sąlygas, pasiūlymus bei išvadas dėl regioniniame parke rengiamų teritorijų planavimo dokumentų;
7.5. vadovaujantis regioninio parko tvarkymo planu, kitais teritorijų planavimo dokumentais, organizuoti, koordinuoti, ir vykdyti rekreacinių zonų pritaikymo rekreacijai, pirmiausia pažintiniam turizmui, darbus;
7.6. pagal kompetenciją rengti regioninio parko tvarkymo tikslines programas ir kitus strateginio planavimo dokumentus, organizuoti jų įgyvendinimą;
7.7. pagal kompetenciją kontroliuoti rekreacinės infrastruktūros plėtrą regioniniame parke;
7.8. kontroliuoti, kaip yra laikomasi regioninio parko lankymosi taisyklių;
7.9. vykdyti inspekcinę veiklą;
7.10. įstatymų nustatyta tvarka teikti gidų paslaugas regioniniame parke;
7.11. pagal kompetenciją dalyvauti Direkcijos aplinkosauginio švietimo veikloje: kaupti sisteminti ir teikti medžiagą informacijos priemonių (leidinių, ekspozicijų, informacinių stendų, elektroninės informacijos ir kt.) ruošimui;
7.12. teikti konsultacijas rekreacinės plėtros regioniniame parke klausimais juridiniams ir fiziniams asmenims;
7.13. bendradarbiauti su Direkcijos ir kitų institucijų specialistais rekreacinės veiklos klausimais, teikti jiems informaciją apie šioje veiklos srityje numatomus ar vykdomus darbus;
7.14. direktoriaus pavedimu bendradarbiauti su užsienio institucijomis ir organizacijomis, vykdančiomis rekreacinę veiklą;
7.15. pagal kompetenciją organizuoti regioniniame parke vykdomų statybų, rekonstrukcijų kontrolę;
7.16. nustatyta tvarka atstovauti Direkcijai, nagrinėjant rekreacinės veiklos, rekreacinių teritorijų ir išteklių apsaugos bei priežiūros klausimus regioniniame parke;
7.17. vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus rekreacinės veiklos, rekreacinių teritorijų ir išteklių apsaugos bei priežiūros klausimais;
7.18. vykdyti regioninio parko direktoriaus įsakymus ir pavedimus;
7.19. rengti ir teikti regioninio parko direktoriui tvirtinti individualius ir Direkcijos metinės veiklos planus ir ataskaitas nustatytos veiklos srityje;
7.20. bendradarbiauti su Aplinkos ministerijos struktūriniais padaliniais bei jai pavaldžiomis institucijomis, kitomis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, regioniniame parke gyvenančiais gyventojais jo kompetencijai priskirtais klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Nemuno deltos regioninio parko direktoriui.

Susipažinau:

Vyriausiasis specialistas (vyriausiasis rekreacijos vadybininkas) __________ ___________
(valstybės tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

2009 m. mėn. d.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 9

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus:Nemuno deltos regioninio parko direkcijoje, Nr. 1, II aukšte kab., Pakalnės kaime, Rusnės seniūnijoje, Šilutės r.


Išsamesnė informacija: (8 441) 58 154, (8 441) 75 050

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Šilutė
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 8 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 27 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS