https://www.cvmarket.lt/65125

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #65125

Vyriausiasis specialistas (taikytinos teisės nustatymui)

CVMarket.lt klientas
Vilnius
Nuoroda nukopijuota
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Tarnybos vyriausiojo specialisto (taikytinos teisės nustatymui) pareigybė reikalinga vykdyti Europos Tarybos 1971 m. birželio 14 d. reglamento Nr. 1408/71/EEB „Dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, persikeliantiems Bendrijoje“ ir Europos Tarybos 1972 m. kovo 21 d. reglamento Nr. 574/72/EEB „Dėl Reglamento Nr. 1408/71/EEB „Dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, persikeliantiems Bendrijoje“ įgyvendinimo tvarkos nustatymo“, tarpvalstybinių sutarčių ir susitarimų , direktyvų ir rekomendacijų socialinės apsaugos srityje, Europos Bendrijų darbuotojų migrantų socialinės apsaugos Administracinės komisijos bei Europos Bendrijų teisingumo teismo sprendimų nuostatas socialinio draudimo srityje.

Pagrindinės funkcijos: priima ir nagrinėja prašymus dėl pažymos apie socialinės apsaugos teisės aktų taikymą asmeniui, siunčiamam dirbti į Europos Sąjungos, Europos Ekonominės Erdvės valstybę narę, tarpvalstybinės sutarties ar susitarimo šalies valstybę, išdavimo bei prašymus dėl pažymos apie socialinės apsaugos teisės aktų taikymą savarankiškai dirbančiam asmeniui, atliekančiam darbus kitoje Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ar tarpvalstybinės sutarties ar susitarimo šalies valstybėje narėje, išdavimo; išduoda E 101 LT, E 102 LT, E 103 LT formos pažymas Lietuvos Respublikoje apdraustiems valstybiniu socialiniu draudimu asmenims, laikinai siunčiamiems dirbti iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos (toliau – ES) ar Europos Ekonominės Erdvės (toliau – EEE) valstybes nares, ar asmenims, vienu metu dirbantiems pagal darbo sutartį ir/ar užsiimantiems savarankiška veikla Lietuvos Respublikoje ir kitoje ES ar EEE valstybėje narėje; išduoda pažymas apie taikytiną teisę pagal tarpvalstybines sutartis ir susitarimus; tikrina ar prie prašymų dėl pažymos išdavimo yra pridėti visi reikalingi dokumentai; tikrina ar siunčiamas darbuotojas ir savarankiškai dirbantis asmuo yra apdraustas valstybiniu socialiniu draudimu Lietuvoje; tikrina ar siuntimo dirbti laikotarpiu yra išsaugomas tiesioginis ryšys tarp siunčiamo darbuotojo ir darbdavio Lietuvos Respublikoje; tikrina ar darbdavys, siunčiantis darbuotoją dirbti į kitą ES ar EEE valstybę narę, vykdo žymią veiklą Lietuvos Respublikoje; rengia dokumentų projektus bendriems susitarimams, Reglamento Nr. 1408/71/EEB 13-16 straipsnių išimties taikymo klausimais, tarp Lietuvos Respublikos ir kitų ES ar EEE valstybių narių kompetentingų įstaigų sudaryti, remdamasis Reglamento Nr. 1408/71/EEB 17 straipsniu; registruoja išduotas E 101 LT, E 102 LT, E 103 LT formos pažymas atskiruose registruose; registruoja tarpvalstybinių sutarčių ar susitarimų pagrindu išduotas atitinkamų formų pažymas; gavus kitos ES ar EEE valstybės narės kompetentingos įstaigos išduotą E 101 formos pažymą, arba atitinkamos formos pažymą iš tarpvalstybinės sutarties ar susitarimo šalies valstybės, registruoja ir patikrina, ar į Lietuvos Respubliką atsiųstas dirbti darbuotojas arba asmuo, vienu metu dirbantis keliose valstybėse narėse, yra apdraustas Lietuvos Respublikoje privalomu valstybiniu socialiniu draudimu, ir, jei asmuo yra apdraustas, apie gautą E 101 formos pažymą arba atitinkamos formos pažymą iš tarpvalstybinės sutarties ar susitarimo šalies valstybės informuoja atitinkamą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių; ruošia atsisakymų išduoti E 101 LT, E 102 LT, E 103 LT formos pažymas bei atitinkamų formų pažymas pagal tarpvalstybines sutartis ar susitarimus projektus; vykdo susižinojimo tarp ES ar EEE valstybių narių kompetentingų įstaigų funkcijas socialinio draudimo srityje; bendradarbiauja su Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis užsienyje, ES ar EEE valstybių narių, tarpvalstybinių sutarčių ir susitarimų valstybių kompetentingomis įstaigomis, taip pat Lietuvos Respublikos valstybės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis pagal Tarnybos kompetenciją; teikia konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenis pagal šios pareigybės kompetenciją, siekiant užtikrinti Tarnybai pavestų funkcijų įgyvendinimą; tarnybos direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui pavedus, nagrinėją klientų prašymus ir skundus, institucijų paklausimus socialinio draudimo klausimais, rengia atsakymų projektus; kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, pagal patvirtintą Tarnybos dokumentacijos planą iki jų perdavimo į Tarnybos archyvą; vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius Tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ar Tarnybos vyriausiojo specialisto (taikytinos teisės nustatymo kontrolei) pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas; pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu mokėti anglų ir rusų kalbas; mokėti dirbti Microsoft Office programomis; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį Europos Sąjungos socialinės apsaugos ir draudimo srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybinį socialinį draudimą, gerai žinoti Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės aktus, tarp jų Reglamentą Nr. 1408/71/EEB bei Reglamentą Nr. 574/72/EEB, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo srityje, Europos Bendrijų darbuotojų migrantų socialinės apsaugos Administracinės komisijos 2000 m. gruodžio 13 d. sprendimą Nr. 181 „Dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71, skirto pasiųstiems į komandiruotes ir laikinai dirbantiems ne kompetentingoje valstybėje savarankiškai dirbantiems darbuotojams taikomų teisės aktų 14 straipsnio 1 dalies, 14a straipsnio 1 dalies ir 14b straipsnio 1 ir 2 dalių aiškinimo“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2005 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-129 patvirtintą „E 101 LT, E 102 LT, E 103 LT formų pažymų išdavimo Lietuvos Respublikoje apdraustiems valstybiniu socialiniu draudimu asmenims tvarkos aprašą“, gebėti juos taikyti praktiškai; išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.


Įmonė siūlo

-


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 10


Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyboje, 310 kab., Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilniuje.Išsamesnė informacija: (8 5) 233 4592


Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#65125
Jūs kandidatuojate į:
Vyriausiasis specialistas (taikytinos teisės nustatymui)
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!