https://www.cvmarket.lt/69098

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje tarnybos vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69098

Darbo skelbimo numeris

69098

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1 Vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A
3. Pareigybės kategorija – 10
II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS
4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti įstaigos raštvedybą, padėti Vyriausybės atstovui įgyvendinti įstatymų suteiktus įgaliojimus.
III.VEIKLOS SRITIS
5. Vyriausiasis specialistas organizuoja įstaigos raštvedybą, organizuoja dokumentų išsiuntimą adresatams, teikia Vyriausybės atstovui patarimus savivaldybių administracinės priežiūros klausimais, padeda įgyvendinti teisės aktų jam suteiktus įgaliojimus ir teises, rengia Vyriausybės atstovo motyvuotus teikimus, rašytinius reikalavimus, organizuoja prekių paslaugų ir darbų pirkimus taikant įprastą komercinę praktiką, vykdo kitus Vyriausybės atstovo pavedimus ir užduotis, susijusius su Vyriausybės atstovui ir Vyriausybės atstovo tarnybai nustatytos kompetencijos įgyvendinimu.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, socialinių mokslų studijų sričiai priskirtos teisės studijų krypties teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikaciją.
6.2. Gerai išmanyti teisės aktus reglamentuojančius savivaldybių administravimo subjektų veiklą.
6.3. Gerai išmanyti administracinių bylų teiseną bei civilinį procesą.
6.4. Gerai išmanyti raštvedybos organizavimo bei dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus.
6.5. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis susijusiomis su teksto redagavimu, internetu, elektroniniu paštu.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas:
7.1.Teikia išvadas apie Kalvarijos savivaldybės administravimo subjektų parengtų teisės aktų projektų, priimtų teisės aktų bei administracinių sprendimų atitikimą teisės reikalavimams.
7.2. Nagrinėja asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, teikia dėl jų išvadas.
7.3. Rengia Vyriausybės atstovo ir Vyriausybės atstovo tarnybos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus.
7.4. Rengia ieškinio pareiškimų, prašymų, kitų procesinių dokumentų projektus.
7.5. Rengia motyvuotus teikimus savivaldybės administravimo subjektams svarstyti teisės aktų pakeitimo ar panaikinimo klausimus.
7.6. Rengia rašytinius reikalavimus savivaldybės administravimo subjektams neatidėliojant įgyvendinti įstatymus, vykdyti Vyriausybės sprendimus.
7.7. Kontroliuoja Vyriausybės atstovo reikalavimų, teikimų, pavedimų vykdymą, teikia apie tai Vyriausybės atstovui informaciją.
7.8. Registruoja ir tvarko dokumentus bei sudaro ir tvarko dokumentų bylas, veda jų apskaitą.
7.9. Organizuoja dokumentų išsiuntimą adresatams.
7.10.Kasmet parengia dokumentacijos planą.
7.11.Organizuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimus taikant įprastą komercinę praktiką.
7.12.Nagrinėja Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimus ir teikia dėl jų išvadas.
7.13.Rengia ketvirčio ataskaitas apie Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje savivaldybių veiklos teisėtumo priežiūros programos priemonių vykdymą.
7.15.Rengia raštus (lydraščius) Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje siunčiamiems teikimams, reikalavimams, potvarkiams.
7.16.Rengia pranešimus Marijampolės apskrities savivaldybių merams apie Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje pateiktus teikimus bei reikalavimus savivaldybių administravimo subjektams.
7.17.Rengia potvarkių projektus komandiruočių klausimais bei potvarkių projektus dėl Marijampolės apskrities savivaldybių administravimo subjektų prašymų pratęsti Vyriausybės atstovo teikimų bei reikalavimų įgyvendinimo terminą.
7.17.Vykdo kitus Vyriausybės atstovo pavedimus ir užduotis, susijusius su Vyriausybės atstovui ir Vyriausybės atstovo tarnybai nustatytos kompetencijos įgyvendinimu.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Vyriausybės atstovui Marijampolės apskrityje.
Susipažinau
.................................................. .................................................
(valstybės tarnautojo pareigos)

..........................................................................................................
(parašas)

...........................................................................................................
(vardas, pavardė)

...........................................................................................................
(data)______________________


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 10

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje tarnyboje, 403 kab., Vytauto g. 28LT-68296 Marijampolėje.


Išsamesnė informacija: (8 343) 91 384

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Marijampolė
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 14 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 7 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS