https://www.cvmarket.lt/69064

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69064

Darbo skelbimo numeris

69064

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A
3. Pareigybės kategorija – 9.

II. SRITIS

4. Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto sritis – savivaldybės reguliavimo sferai priskirtų melioracijos ir hidrotechnikos objektų eksploatavimas ir apsauga.

III. TIKSLAS


5. Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams , kitiems teisės aktams melioracijos srityje įgyvendinti, organizuoti melioracijos ir hidrotechnikos statinių eksploatavimą, remontą bei apsaugą.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


6. Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.
7. Turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį pagal specialybę.
8. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų bei teisės aktų rengimą, melioracijos statinių naudojimo, priežiūros ir apsaugos klausimus.
9. Žinoti Civilinės saugos įstatymą bei poįstatyminius teisės aktus civilinės saugos bei ekstremalių situacijų klausimais.
10. Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti užduotis.
11. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles.
12. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis MS „Word“, MS „Excel“, MS „Outlook“, „Internet Explorer“ programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

13. Rengia melioracijos ir hidrotechninių statinių remonto, rekonstrukcijos bei dirvų kalkinimo darbų metinių programų projektus ir teikia tvirtinti rajono tarybai tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
14. Rengia projektavimo užduotis, išduoda technines sąlygas statiniams melioruotose žemėse, derina jų projektus, siekiant užtikrinti skyriaus funkcijų vykdymą.
15. Organizuoja skyriaus reguliavimo sferai priskirtų melioracijos ir hidrotechnikos statinių eksploatavimą ir apsaugą siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą.
16. Organizuoja objektuose statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbus, autorinę ir techninę priežiūrą, kontroliuoja ir priima rangovų atliktus darbus , užtikrina jų kokybę tam, kad būtų įgyvendinti savivaldybės strateginiai tikslai.
17. Dalyvauja statinių pripažinimui tinkamais naudoti komisijose siekiant įgyvendinti teisės aktus šioje srityje.
18. Parengia ir pateikia melioracijos darbų rangovų konkursui objektų sąrašus ir kitą reikiamą dokumentaciją.
19. Organizuoja melioracijos darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus siekiant įgyvendinti teisės aktus šioje srityje.
20. Atsako už melioracijos statinių investicinių projektų rengimą siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą.
21. Konsultuoja žemės naudotojus melioracijos įrenginių priežiūros klausimais vykdant skyriui priskirtas funkcijas.
22. Dalyvauja atitinkamų komisijų, pasitarimų, seminarų darbe.
23.Yra rajono Ekstremalių situacijų valdymo centro narys ir vykdo civilinės saugos funkcijas kasdieninėje veikloje bei ekstremalių situacijų metu.
24. Sprendžia ginčus melioracijos statinių naudojimo ir priežiūros klausimais siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą.
25. Atlieka kitus savivaldybės vadovų, administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo bei Žemės ūkio skyriaus vedėjo nurodymus ir pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

26. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Žemės ūkio skyriaus vedėjui.


_____________________________Susipažinau:


(Parašas)


(Vardas ir pavardė)


(Data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 9

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Juridiniame skyriuje, 205 kabinete kab., Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarke


Išsamesnė informacija: (8 447) 70 155, 70 158

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Jurbarkas
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 14 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 6 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS