Naudojimosi sąlygos
 

Jūs turite teisę naudotis šiuo portalu tik tuo atveju, jeigu sutinkate su šiomis jo naudojimo sąlygomis:

 

1. Pagrindinės nuostatos

1.1 Internetinio portalo www.cvmarket.lt savininkas ir administratorius yra CV Keskus OU filialas, įmonės registracijos kodas 302581055, adresas: J. Jasinskio g. 12, LT-01112, Vilnius, el. paštas info@cvmarket.lt.

1.2 Naudojimosi sąlygos ir įsipareigojimai galioja CV Keskus OU filialas ir visiems portalo www.cvmarket.lt vartotojams.

1.3 CV Keskus OU filialas turi teisę keisti bei taisyti šias naudojimosi sąlygas.

1.4 CV Keskus OU filialas suteikia vartotojams galimybę naudotis internetine aplinka, t.y. darbo portalu, kuriame pateikiama informacija apie laisvas darbo vietas, darbo ieškančius žmones ir kita, su darbu susijusi informacija.

1.5 Darbo ir kitos sutartys, pasirašomos darbuotojų ir darbdavių be CV Keskus OU filialas įsikišimo. Už sutarčių vykdymą atsakingi patys vartotojai, pasirašę sutartis.

1.6 CV Keskus OU filialas nėra atsakinga už informacijos, pateikiamos portale, teisingumą, tikslumą, išsamumą.

1.7 CV Keskus OU filialas turi teisę naudoti, publikuoti visą portalo informaciją tiek internete, tiek neinternetinėje erdvėje, žiniasklaidoje, renginių metu, reklamoje ir kitur.

1.8 Ir vartotojų darbo skelbimai, ir CV (be asmeninės informacijos) gali būti matomi internete, įskaitant rezultatus paieškos sistemose.

1.9 CV Keskus OU filialas bet kuriuo metu savo nuožiūra gali pridėti, išimti, pakeisti informaciją portale ar kitaip keisti portalo turinį, struktūrą ar kompoziciją.

 

2. Asmeninių duomenų publikavimo ir peržiūrėjimo principai

2.1 CV Keskus OU filialas naudoja asmeninę informaciją, kurią nurodo vartotojai, įvesdami šiuos duomenis internetinėje aplinkoje. Surinkta informacija naudojama vartotojo suradimui bei identifikavimui. Darbdaviai gali susisiekti su darbo ieškančiaisiais, norėdami pasiūlyti darbą, darbo ieškantieji kandidatuoti į laisvas darbo vietas, siųsdami darbdaviams savo CV.

2.2 Vartotojas turi teisę nurodyti savo asmeninius duomenis bei juos koreguoti, jis turi teisę reikalauti, kad visi asmeniniai jo duomenys būtų pašalinti iš sistemos bei panaikinta jo registracija. Tam tikslui vartotojas turėtų atsiųsti prašymą panaikinti jo registraciją elektroninio pašto adresu info@cvmarket.lt.

2.3 Vartotojas sutinka, kad jo asmeniniai duomenys naudojimosi sąlygose apibrėžtomis taisyklėmis būtų naudojami CV Keskus OU filialas paslaugų kokybės gerinimui.

2.4 CV Keskus OU filialas renka ir įrašo asmeninius duomenis elektronine forma ir, esant reikalui, atkuria juos kita forma (pavyzdžiui, Europass PDF). CV Keskus OU filialas neprivalo talpinti asmeninės vartotojų informacijos savo duomenų bazėje.

2.5 Asmeninai duomenys, pateikti vartotojo, kuris nori gauti pasiūlymus ar kitą informaciją apie CV Keskus OU filialas ir jos klientų darbo pasiūlymus ar kitus produktus bei paslaugas, gali būti naudojami tokios informacijos teikimui.

2.6 Vartotojas (darbdavys), turėdamas neribotą galimybę naršyti duomenų bazėje, per parą turi teisę atidaryti ne daugiau nei 50 CV esančių kontaktinių duomenų. CV peržiūra be kontaktų nėra ribojama.

2.7 CV Keskus OU filialas negali perduoti vartotojo asmeninės informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus naudojimosi sąlygose. CV Keskus OU filialas turi teisę perduoti tokią informaciją savo partneriams tik tuo atveju, jei vartotojas su tuo sutinka.

 

3. Galutinės nuostatos

3.1 Naudojimosi sąlygos įsigalioja iškart vartotojui patvirtinus jas ir galioja iki bendradarbiavimo tarp vartotojo ir CV Keskus OU filialas pabaigos.

3.2 Portalas cvmarket.lt negarantuoja jums, kad jums paskelbus informaciją portale, bent vienas darbdavys ar darbo ieškantysis su jumis susisieks. Portalas negarantuoja, kad jūs susirasite darbą arba darbuotoją.

3.3  Lietuvos Respublikos įstatymai užtikrina teisėtą vartotojų ir CV Keskus OU filialas bendradarbiavimą.

3.4 Tarp vartotojo ir CV Keskus OU filialas kylančios problemos sprendžiamos derybų būdu. Jei tokiu būdu susitarimo pasiekti nepavyksta, problema sprendžiama pagal Lietuvos Respublikos istatymus.

VIP darbo skelbimai