2022-07-29 11:26:48

Nusiskundimai

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024.03.18

Siekdami apsaugoti ir pagerinti mūsų platformos veikimą, raginame vartotojus pranešti apie bet kokį turinį, kuris gali būti laikomas neteisėtu pagal Skaitmeninių paslaugų aktą.

Turinys yra neteisėtas, jei jis:

 - prieštarauja bet kuriam Europos Sąjungos arba Lietuvos įstatymui;
 - susijęs su bet kurio Europos Sąjungos ar Lietuvos įstatymo pažeidimu;
 - pažeidžia CVMarket.lt (CV Keskus OU filialas) naudojimo sąlygas arba privatumo politiką.


Vidinis CVMarket.lt pranešimo ir veiksmų mechanizmas, skirtas pranešti apie turinį, pasiekiamas čia: https://forms.office.com/e/XtNhTfEYJP


Pranešime apie neteisėtą turinį turi būti pateikti šie elementai:

 - Pakankamai aiškus paaiškinimas, kodėl, jūsų nuomone, turinys yra neteisėtas.
 - Aiški nuoroda į atitinkamą turinį. Tai galima padaryti pridedant konkretaus puslapio URL adresą arba pakankamą kiekį papildomos informacijos apie turinį, pagal kurią jį būtų galima identifikuoti.
 - Jūsų vardas, pavardė ir el. pašto adresas (išskyrus pranešimus, susijusius su Direktyvos 2011/93/ES 3-7 straipsniuose nurodytais pažeidimais, tokiais atvejais galima pateikti anoniminius pranešimus adresu info@cvmarket.lt).
 - Pareiškimas, patvirtinantis jūsų bona fide (sąžiningą) įsitikinimą, kad pranešime pateikta informacija ir įtarimai yra tikslūs ir išsamūs.


Gavus jūsų pranešimą, CVMarket.lt pradės šią vidaus tyrimo procedūrą:

 1. CVMarket.lt išnagrinės kiekvieną pranešimą ir praneš atitinkamo pranešimo pateikėjui apie tyrimo rezultatus.
 2. Jei bus patvirtinta, kad aptiktas turinys yra neteisėtas, turinys bus pašalintas, o turinio autoriui bus pranešta apie turinio pašalinimą / apribojimą.
 3. Turinio autorius gali apskųsti sprendimą per 6 mėnesius nuo sprendimo priėmimo. Tai jie gali padaryti prašydami pakartotinio turinio patikrinimo. Tokius prašymus galima pateikti CVMarket.lt vidinėje skundų nagrinėjimo sistemoje, kurią galima rasti čia: https://forms.office.com/e/fBjd8p2tPG. Jei reikia papildomos informacijos, CVMarket.lt pasilieka teisę prašyti papildomos informacijos apie apeliacinį prašymą. Visi apeliaciniai prašymai kruopščiai nagrinėjami. Kai tik CVMarket.lt priims sprendimą, apie jį bus pranešta apeliacinio prašymo siuntėjui.  Jei sprendimas skiriasi nuo pirminio sprendimo, priimto prieš pateikiant apeliaciją, apie tai bus pranešta ir pirminio pranešimo siuntėjui.


Neteisminis ginčų sprendimas

 - Sprendimo peržiūros galima prašyti neutralios neteisminio ginčų sprendimo įstaigos

 - Tokios neteisminio ginčų sprendimo įstaigos yra sertifikuoti organai, kurie veikia nepriklausomai ir be išankstinio nusistatymo. Tokios įstaigos turi būti aiškiai sertifikuotos ES valstybių narių. Vienintelė tokios procedūros pradžios sąlyga – pirmiausia turite bandyti išspręsti ginčą tiesiogiai su CVMarket.lt ir išnaudoti visas galimas vidines teisių gynimo priemones. Lietuvos vartotojams skirtą neteisminio ginčų sprendimo instituciją galite rasti čia: https://www.vvtat.lt/vartojimo-gincu-komisijos/422


Teisminiai procesai

 - Sprendimas dėl turinio ir (arba) dėl apeliacinio prašymo gali būti skundžiamas teisme.