2022-07-29 11:26:48

Apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojų pareigybėms

CVMarket.lt klientas

Darbo aprašymas

Darbo funkcijos:
1.1. Atlieka tarnybą Priežiūros postuose prie kamerų ir karcerių, kalėjimo gamybinių kamerų, pasivaikščiojimų kiemelių suimtųjų ir nuteistųjų pasivaikščiojimo metu;
1.2. Atlieka tarnybą Apsaugos postuose, tai yra apsaugos bokšteliuose, apsaugos take prie pagrindinių ir pagalbinių vartų, techninių apsaugos priemonių valdymo pulto.
1.3 Moka naudotis ryšio, signalizacijos priemonėmis ir priešgaisriniu inventoriumi, siekiant užtikrinti saugumą ir kontrolę;
1.4 Esant reikalui, laikantis teisės aktų reikalavimų, konvojuoja suimtuosius, nuteistuosius ar nuteistuosius areštu neplaniniu konvojumi, užtikrinant konvojuojamųjų asmenų tinkamą apsaugą;
1.5 Atlieka Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime laikomų asmenų kratas nepažeisdamas teisės aktų, reglamentuojančių kratų atlikimą, reikalavimų;
1.6 Vykdo kitus su APS funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio APS viršininko, direktoriaus, budinčiojo padėjėjo ar jo pavaduotojo pavedimus, siekiantį gyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

Reikalavimai

Specialieji reikalavimai pretendentams:
2.1. būti susipažinusiam su Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutu (Žin., 2000, Nr. 39-1088; 2008, Nr. Nr. 135-5230), bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
2.2. būti pasirengusiems teisės aktų nustatyta tvarka atlikti nuteistųjų vyrų priežiūrą, apsaugą, apžiūras bei kratas;
2.3. ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, valstybinę kalbą mokantys Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie pagal asmenines savybes, dalykinį ir fizinį pasirengimą, sveikatos būklę tinka eiti pareigūnų pareigas;
2.4. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

Įmonė siūlo

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje asmeniškai privalo pateikti Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo Personalo skyriui:
3.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
3.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
3.3. gyvenimo aprašymą;
3.4. pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje).

4. Išsamesnę informacija apie skelbiamą atranką galima gauti Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo Personalo skyriuje arba telefonu (8 5) 261 8009.