2022-07-29 11:26:48

Buhalteris - patarėjas

CVMarket.lt klientas
Nuo 1600 €/mėn. Prieš mokesčius

Darbo aprašymas

 • Rengti ir teikti informaciją bei pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
 • Rengti su finansų valdymu susijusius dokumentus arba koordinuoti jų rengimą.
 • Rengti teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba koordinuoti jų rengimą.
 • Konsultuoti priskirtos srities klausimais.
 • Tikrinti, ar apskaitos dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus.
 • Organizuoti duomenų ir dokumentų perdavimą centralizuotai apskaitos įstaigai.
 • Dalyvauti rengiant priemonių planus Laboratorijos turto saugumui ir racionaliam jo panaudojimui užtikrinti.
 • Vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 • Pavaduoti skyriaus vedėją ir kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar laikino nedarbingumo metu.

Reikalavimai

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo studijų krypties arba fizinių mokslų studijų srities matematikos studijų krypties išsilavinimą;
 • Išmanyti biudžetinės įstaigos valdymo, darbo organizavimo, veiklos specifiką;
 • Būti susipažinus su LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, LR sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą bei kitais teisės aktais, reikalingais darbo funkcijoms vykdyti.

Įmonė siūlo

 • Dalyvavimą tarptautiniuose projektuose;
 • Dalyvavimą Nacionalinės reikšmės funkcijų vykdyme;
 • Patirties įgijimą savo srities profesionalų komandoje;
 • Draugišką kolektyvą;
 • Motyvacinių priemonių paketą.