2022-07-29 11:26:48

Generalinio direktoriaus pavaduotojas (-a)

CVMarket.lt klientas

Darbo aprašymas

Darbo pobūdis:
• pavaduoti VĮ Turto banko generalinį direktorių jam nesant darbe;
• kuruoti VĮ Turto banko vidaus teisės aktais priskirtas VĮ Turto banko veiklos sritis;
• koordinuoti ir tinkamai organizuoti VĮ Turto banko generalinio direktoriaus pavaduotojui pavaldžių ir atskaitingų VĮ Turto banko departamentų darbą, paskirstyti užduotis bei kontroliuoti užduočių tinkamą vykdymą;
• užtikrinti tinkamą VĮ Turto banko generalinio direktoriaus informavimą apie VĮ Turto banko generalinio direktoriaus pavaduotojui pavaldžių ir atskaitingų VĮ Turto banko departamentų veiklos sričių užduočių įgyvendinimo eigą;
• VĮ Turto banko generaliniam direktoriui įgaliojus, pasirašyti atitinkamus VĮ Turto banko dokumentus;
• teikti pasiūlymus VĮ Turto banko generaliniam direktoriui dėl VĮ Turto banko veiklos tobulinimo;
• vykdyti kitus teisėtus VĮ Turto banko valdybos nutarimus, VĮ Turto banko generalinio direktoriaus nurodymus ir pavedimus.

Reikalavimai

• Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas socialinių mokslų studijų srities išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilygintas aukštasis išsilavinimas);
• ne mažesnė kaip 2 metų vadovaujamojo darbo patirtis;
• darbo patirtis turto valdymo srityje;
• būti susipažinusiam su VĮ Turto banko veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, įmonių valdymo ir veiklos principais;
• anglų kalbos žinios pažengusio vartotojo lygmeniu (B2 lygis);
• mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
• vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Įmonė siūlo

Jei turite klausimų, skambinkite tel. nr. : 85 2780942 arba 85 2780999.

Pretendentas dokumentus VĮ Turto bankui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
http://portalas.vtd.lt/lt/generalinio-direktoriaus-pavaduotojas-322;565660.html


Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai:
• prašymą leisti dalyvauti konkurse;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, anglų kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus, vairuotojo pažymėjimą ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;
• gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį (ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamojo darbo patirtį ir darbo patirtį turto valdymo srityje), savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
• užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).