2022-07-29 11:26:48

Kucharz (k/m)

CVMarket.lt klientas

Job Description


Zdrojowa Hotels to operator obiektów hotelarskich premium. Hotele i apartamenty wakacyjne zarządzane przez spółkę zlokalizowane są w najpiękniejszych polskich kurortach, a wyróżniają się architekturą i wyjątkowymi wnętrzami. Aktualnie prowadzi 10 obiektów nad morzem i w górach,
w sumie ponad 1200 pokoi.

Jeżeli Twoim celem jest praca w prestiżowym hotelu zapraszamy do aplikowania.

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Kucharz

Miejsce pracy: Kołobrzeg, Marine Hotel

Requirements

• przygotowanie dań zgodnie ze recepturami i instrukcjami
• dbałość o odpowiednią ekspozycję potraw
• przestrzeganie i nadzór nad właściwym wykorzystaniu produktów
• kontrola i utrzymanie czystości i standardów bezpieczeństwa zgodnie z regulacjami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy


Oczekujemy:
  • chęci i zaangażowania w wykonywaną pracę
  • min. wykształcenie zawodowe
  • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, mile widziani kandydaci z doświadczeniem w hotelach lub renomowanych restauracjach
  • pasji do gotowania
  • umiejętności pracy w zespole, zdolność pracy pod presją czasu, dyspozycyjności, samodzielności
  • aktualnej książeczki sanepidowskiej.

Company offers

• atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet świadczeń dodatkowych
• pakiet zniżek na pobyty w hotelach sieci Zdrojowa, Radisson i Hilton na całym świecie
• możliwość rozwoju i poszerzania swoich umiejętności
• interesującą pracę pełną ciekawych zadań oraz wyzwań
• możliwość wprowadzania nowych pomysłów oraz rozwiązań usprawniających pracę działu
• satysfakcję z wykonywanej pracy

Osoby zainteresowane zachęcamy do złożenia CV wraz z obowiązującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez Zdrojowa Hotels Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu 78-100, ul. Sułkowskiego 9, w tym wizerunku, dla celów związanych z uczestnictwem w procesie rekrutacyjnym. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W przypadku gdy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prosimy o dodatkowe zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez Zdrojowa Hotels Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu 78-100, ul. Sułkowskiego 9, w tym wizerunku dla celów związanych z uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna

ADMINISTRATOR OCHRONY DANYCH

Administratorem Danych Osobowych jest przez Zdrojowa Hotels Sp. z o.o. ,ul. Sułkowskiego 9 , 78-100 Kołobrzeg, (dalej „Spółka”).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod(małpazdrojowainvest.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

CELE, OKRES I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe gromadzone przy pomocy aplikacji o pracę (CV) – zarówno na potrzeby bieżącej rekrutacji jak i na poczet przyszłych - przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) i lit. b), a w zakresie wizerunku – art. 9 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

2. Dane osobowe podane przez kandydata związane z:

· uczestnictwem w wybranym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko,

· uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu

3. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa

w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w w/w celach jest dobrowolne. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż dwa lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną na adres Administratora z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych” lub elektroniczną na adres iod(małpa)zdrojowainvest.pl.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. Co do zasady Spółka nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Jednakże korzystając z oprogramowania Spółki Microsoft Office oraz z usług podwykonawców mogą zdarzyć się sytuacje, że z Spółka wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

a) w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) – współpracę

z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list). Gdy ma to zastosowanie, Spółka poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na Twoje żądanie, Spółka udostępnia kopię twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.