2022-07-29 11:26:48

Mokslinės veiklos koordinatorius (-ė)

CVMarket.lt klientas
1488 - 1550 €/mėn. Prieš mokesčius

Darbo aprašymas

1. Mokslinės veiklos koordinatorius (-ė) yra Lietuvos zoologijos sodo (LZS)  Mokslinės veiklos skyriaus darbuotojas (-a), dirbantis (-i) pagal darbo sutartį;

2. Tiesioginis vadovas - Mokslinės veiklos skyriaus (Skyrius) kuratorius;

3. Pareigybės lygis – A2.

Funkcijos:

 • kartu su Skyriaus kuratoriumi planuoja, organizuoja ir kontroliuoja mokslinę veiklą LZS;
 • teikia metodinę ir informacinę pagalbą, užtikrina mokslo tiriamosios veiklos kokybę, ruošia mokslinius straipsnius;
 • renka teorinę ir praktinę mokslinę informaciją apie zoologijos sodų gyvūnų biologiją, gyvenimo sąlygas laisvėje ir jų laikymą nelaisvėje. Bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio zoologijos sodų bei kitų panašaus profilio įstaigų darbuotojais, keičiasi informacija. Surinktą mokslinę ir praktinę informaciją analizuoja ir apibendrina, publikuoja;
 • teikia suinteresuotiems LZS darbuotojams pasiūlymus, pagrįstus moksline informacija, sudarant gyvūnų šėrimo racionus, dalinasi informacija dėl gyvūnų elgsenos formavimo;
 • užtikrina priklausančių materialinių vertybių apsaugą;
 • ruošia darbo planus, ataskaitas;
 • dalyvauja konferencijose, kursuose, seminaruose ir kituose renginiuose kvalifikacijai kelti, seka gyvūnų biologijos srities naujausią literatūrą bei kitus informacijos šaltinius ir naudoja juos savo darbe;
 • dalyvauja inventorizacijose, priimant ir perduodant turtą, teikia pasiūlymus dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto nurašymo komisijai;
 • pagal kompetenciją ir LZS direktoriaus pavedimu, atstovauja LZS valstybės ir savivaldybės institucijose, kitose įstaigose, konferencijose, seminaruose, parodose, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje ir kt. funkcijos.
 • Pilnas pareigybės aprašymas pateikiamas LZS internetiniame puslapyje www.zoosodas.lt, skiltyje Karjera.

Reikalavimai

Specialieji reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu (gamtos mokslų srities, veterinarijos, žemės ūkio srities, biomedicinos);
 • turėti ne mažiau nei 1 metų patirtį dirbant moksliniame sektoriuje ar su mokslu susijusiais klausimais;
 • gebėti dirbti bei organizuoti mokslinį darbą;
 • gerai žinoti zoologijos sodų veiklos pobūdį ir tikslus, išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo ir tarptautinių švietimo sistemų įstatymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius mokslo tyrimų veiklą; 
 • mokėti anglų kalbą pažengusio B2 vartotojo lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu, statistinio skaičiavimo ir kitomis reikalingomis programomis;
 • sugebėti dirbti tiriamąjį darbą, mokėti dirbti su įvairiais darbui reikalingais prietaisais;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • turi būti pareigingas, darbštus, dalykiškas, išmanantis bendravimo psichologiją ir profesinę etiką.

 

Įmonė siūlo

Nustatytas pareiginės algos koeficientas 0,84.

Esant geriems darbo rezultatamas galimos taikyti įvairios skatinimo priemonės.