2022-07-29 11:26:48

Pirkimų ir sutarčių skyriaus vadovas (-ė)

CVMarket.lt klientas

Darbo aprašymas

• Pirkimų ir sutarčių skyriaus veiklos planavimas, organizavimas, kontrolė ir optimizavimas;
• viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo ir sutarčių administravimo proceso organizavimas ir kontrolė;
• pavaldaus personalo darbo organizavimas, koordinavimas ir skyriaus užduočių įgyvendinimo užtikrinimas.

Reikalavimai

• Aukštasis universitetinis ar jam prilygstantis teisinis ir (ar) ekonominis, ir (ar) vadybos ir verslo administravimo, ir (ar) technologijos mokslų, ir (ar) fizinių mokslų sričių išsilavinimas;
• ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtis viešųjų pirkimų srityje;
• vadovavimo, komandos formavimo, darbo planavimo ir organizavimo, projektų valdymo patirtis ir (ar) gebėjimai;
• puikus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo išmanymas bei praktinė patirtis ir žinios vykdant viešųjų pirkimų procedūras;
• Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su skyriaus vykdoma veikla, išmanymas;
• Europos Sąjungos paramos principų išmanymas;
• puikios lietuvių kalbos žinios, labai geros anglų ir rusų kalbų žinios;
• kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
• strateginio planavimo, darbo organizavimo ir kontrolės bei žmogiškųjų išteklių valdymo gebėjimai.

Įmonė siūlo

Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu https://pm.vataras.lt/prasymai/Account/Login privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. gyvenimo aprašymą (CV), savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
3. užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamuose valstybės ir savivaldybių įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedas, patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. LRV nutarimu Nr. 496 „ Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“);
4. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
5. kitų dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
6. dokumento kopiją, patvirtinančią įgytą pareigoms eiti reikalaujamą valstybinės kalbos mokėjimo lygį.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).
Pretendentai dokumentus teikia tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą!
Apie pokalbių datą, laiką ir vietą reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuoti per Sistemą.
Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento ir VĮ Ignalinos atominės elektrinės interneto svetainėse. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai bus papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.